DIA MUNDIAL DE LA DISFÀGIA. COM HO ABORDEM LES LOGOPEDES D’ASPACE?

A Aspace treballem amb persones amb paràlisi cerebral i patologies afins, des d’edats molt primerenques, com a part fonamental de la criança,  fins a la vellesa, que presenten dificultats o trastorns de la deglució, és a dir, que pateixen disfàgia.

La disfàgia és la dificultat o impossibilitat per deglutir correctament aliments des de la boca fins a l’estómac donada l’alteració en alguna de les seves fases.

D’entre les diferents funcions del logopeda, una d’elles és estudiar, prevenir, avaluar, diagnosticar i tractar les alteracions de la deglució i la respiració. A ASPACE comptem una unitat especialitzada, Unitat de Disfàgia i Nutrició (UDN), formada per una metgessa rehabilitadora i nutricionista, una logopeda i una infermera. A part d’aquesta unitat, des de tots els serveis d’ASPACE treballem per millorar i tractar la disfàgia de tots els nostres usuaris que la pateixen.

La nostra intervenció comença amb una amplia avaluació de cada persona on d’entre les moltes accions que impliquen a les logopedes estan:

  • Revisar informes previs en relació a proves diagnòstiques i altres especialistes.
  • Recollir dades per l’anamnesi: antecedents familiars, personals i situació actual.
  • Avaluar i diagnosticar les alteracions en les fases de la deglució.
  • Exploració i observació de la ingesta.
  • Valorar conjuntament amb el metge rehabilitador el tipus d’alimentació més adient: via oral o nutrició enteral a través de sonda nasogàstrica o gastrostomia.
  • Establir quin tipus de dieta és més l’adequada, així com la viscositat i els volums d’ingesta, tant en líquids com en sòlids.
  • Assessorar a la família en tot moment, acompanyar-los en el procés de canvis o iniciació en l’alimentació.
  • Preparar tallers teòric-pràctics per formar tant a la família, cuidadors, amics...
  • Coordinació de tot l’equip multidisciplinari facilitant les pautes d’alimentació per tal d’assolir un objectiu comú.
  • Derivar a altres especialistes sempre que es consideri oportú per complementar l’estudi de la deglució: ORL, nutricionistes, digestius,…

Amb aquest article volem donar visibilitat a la importància de l’acte de l’alimentació. Sempre tenint en compte el grau i les característiques de cada persona respecte la disfàgia des d’un punt de vista global. Duent a terme un bon abordatge de les seves dificultats, intentem aconseguir que gaudeixin menjant al voltant d’una taula, fet que és tant constant en la nostra societat i cultura.

Agraïm a les persones amb les quals treballem que ens permeten gaudir i aprendre cada dia una mica més.

 

Categoria:
Serveis de Salut