DIA INTERNACIONAL DE LA FISIOTERÀPIA

Aquest dijous 8 de Setembre se celebra el Dia Mundial de la Fisioteràpia, celebració on els i les fisioterapeutes de la Fundació Aspace Catalunya fan ressò de la importància de la tasca assistencial del professional com a peça clau de l’equip multidisciplinari en l’abordatge integral  i especialitzat a les persones amb patologies del neurodesenvolupament, paràlisi cerebral i pluridiscapacitat

La fisioteràpia juga un paper clau en el maneig de les patologies del neurodesenvolupament i compren vàries intervencions terapèutiques per millorar els diversos resultats fisiològics i funcionals, tractant d’aportar una millor qualitat de vida a la persona atesa.

Aquesta mirada és holística i l’experiència percebuda i la millora en l’estat de salut general són objectius claus en el procés assistencial.

L’ecosistema de rehabilitació cada vegada és més especialitzat, versàtil i innovador per donar resposta a les necessitats del pacient. El Departament de Fisioteràpia esdevé com a un dels equips més nombrosos donat que hi són presents a les diferents etapes de vida i en els diferents entorns d’intervenció.

La Fundació Aspace Catalunya proveeix diferents tipologies d’intervenció, basant-se en l’evidència científica, el procés assistencial consisteix en un abordatge multidisciplinari que presta serveis presencials, combinant-se amb tecnologies de suport en la exploració i intervenció, tanmateix amb l’ús d’eines d’eSalut fomentant el contínuum assistencial.

La fisioteràpia és sinònim de Salut i com a professionals qualificats, aporten la seva expertesa en l’abordatge integral, fomentant la participació activa i potenciant la seva autonomia personal.

Categoria:
Serveis de Salut