JORNADA SOBRE REFLEXIÓ ÈTICA EN ELS CENTRES RESIDENCIALS

El passat dimarts 14 de juny es va realitzar una jornada, al Centre Integral Montjïc d'ASPACE, en la que es va posar en comú el treball realitzat pels diferents equips que treballen en els espais de reflexió ètica que funcionen en els centres residencials de Barcelona des de fa dos anys. Va estar organitzat pel Consorci de Serveis Socials de Barcelona, i hi van col·laborar representants de les entitats, gestors, familiars, professors i residents de diferents residències de persones amb discapacitat de la ciutat de Barcelona.

L'esdeveniment va ser tot un èxit, amb una assitència de 150 persones i molta satisfacció per part dels assistents per tractar-se d’una jornada interessant en continguts i molt enriquidora per l’intercanvi d’experiències.

Aquesta jornada marca el model d’atenció a la persona amb discapacitat, incorporant els valors ètics en l’abordatge.

Els espais de reflexió ètica s'han anat construint progressivament en les residències de persones amb discapacitat de Barcelona. Professionals dels centres, acompanyats per un filòsof consultor, el Sr. Marcel Cano, i per la presidenta del Comitè d'Ètica de Serveis Socials de Catalunya, la Sra. Begoña Román, hi van analitzar i reflexionar sobre els reptes ètics que palntegen diferents situacions i la presa de decisions, sempre amb la finalitat de millorar la qualitat d'atenció de les persones ateses i vetllar per la seva autonomia, llibertat i dignitat, i amb el compromís permanent que les persones amb discapacitat siguin protagonistes de la seva vida.