ASPACE participa en el Projecte "valorando capacidades" de la confederación ASPACE

ASPACE participa activament en el projecte de la Confederació Aspace "Valorando Capacidades" que fomenta la implantació de la CIF -Classificació internacional del funcionament, la discapacitat i la salut. 2001 i la CIF-IA 2011 (versió infantil)- i el seu model de la discapacitat a tots els centres associats.

En aquest projecte s'ha desenvolupat una eina web per facilitar l’ús de la CIF, compartir conclusions entre centres, conèixer de primera mà la situació de la població amb Paràlisi Cerebral, homogeneïtzar models i dissenyar noves estratègies i activitats als centres.

La implementació del projecte s'està fent de manera progressiva, en diferents entitats de la Confederació ASPACE i beneficiarà directament els usuaris de 70 centres.

"Valorando Capacidades" és un projecte innovador que permet:

  1. Un mecanisme d’avaluació comú per a tots els professionals que fa homogeni el llenguatge i els conceptes sobre la discapacitat;
  2. Una Aplicació informàtica accessible a tots els professionals amb base de dades única, i
  3. La creació d’informes, estadístiques, estudis i coneixement sobre la situació de la discapacitat de totes les persones amb PC dels centres associats gràcies a la posada en comú de tota la informació.

Pots llegir més al següent enllaç

Notícies relacionades:

El 31 d'octubre de 2014 es va celebrar la primera jornada formativa d'aquest projecte per a les entitats ASPACE. Més de 20 professionals van participar en la formació, que va servir per donar a conèixer el projecte i capacitar les entitats que començaran a treballar amb l'eina desenvolupada. La jornada es va celebrar a la seu de Fundació Vodafone Espanya, actual col·laborador del projecte Valorant Capacitats.