Unitat de Deglució i Nutrició Aspace

UDN és la unitat de Deglució i Nutrició d’ASPACE. És un servei especialitzat per pacients amb Paràlisi Cerebral (PC) i altres alteracions del desenvolupament de diferents edats. La unitat està formada per un equip interdisciplinari  especialitzat integrat per una metgessa rehabilitadora (i màster en dietètica i nutrició), dues logopedes expertes en deglució i una infermera especialitzada en dietes. Podem requerir l’ajut de la treballadora social en casos concrets.

 

A la unitat es duu a terme la  valoració i tractament dels trastorns  de deglució i/o nutricionals que poden presentar els nostres pacients amb PC. Les conseqüències dels trastorns de la deglució i nutrició són rellevants per a la salut. Per una banda, l’alteració de la deglució pot comportar desconfort durant l'alimentació, problemes respiratoris per broncoaspiracions, desnutrició i deshidratació. El sobrepès i l’obesitat, per l’altra banda,  tenen una influència negativa sobre la mobilitat del pacient PC, a més d’altres problemes generals.

Els objectius de la unitat són fer una correcta valoració clínica de l’eficàcia i seguretat de la deglució, fer una adequada valoració de l’estat nutricional, assessorar sobre mesures per tal de facilitar l’alimentació i evitar problemes secundaris, fer recomanacions nutricionals individualitzades i elaborar dietes personalitzades.

Orientem i acompanyem a la família o al personal d'institucions, ens coordinem amb altres serveis mèdics o sanitaris si es necessari i finalment,  fem  un seguiment per  avaluar l'impacte de la nostra intervenció en la qualitat de vida  de les persones ateses. 

El servei funciona des de setembre del 2014 i fins a setembre 2016 hem atès un total de 27 usuaris procedents de consultes externes i dels centres propis d’ASPACE. La demanda principal ha estat per valorar la seguretat de la deglució.  Pel que fa a la nutrició, hem valorat majoritàriament usuaris amb sobrepès.

A més d'aquesta atenció directa, s'ha fet atenció indirecta  en l'escola d'educació especial, centres ocupacionals i residència a través dels professionals, especialment de les logopedes,  terapeutes ocupacionals i infermeres.

 Aquesta unitat vol continuar atenent a pacients i assessorant professionals i famílies, ja que els resultats de les nostres  accions estan sent positives.