Agraïm a la Fundació Accenture la donació de 10 ordinadors portàtils.

Volem agrair la generosa donació per part de la Fundació Accenture dels 10 ordinadors portàtils.

Els portàtils han estat destinats a l'escola d'educació especial de la nostra entitat per millorar el desenvolupament cognitiu dels alumnes entre 3 i 21 anys amb paràlisi cerebral i / o altres trastorns de el desenvolupament neurològic, per mitjà de l'estimulació de la seva participació gràcies a l'aprofitament de les possibilitats tecnològica. A les fotos es pot observar d'una banda un portàtil connectat a una pissarra digital per executar un emulador d'Android (que requereix una potència important) que permet utilitzar aplicacions per estimular la interacció tàctil. D'altra banda, es mostra un portàtil controlat amb la mirada (mitjançant un dispositiu Tobii) per a una persona amb limitacions de mobilitat i executant aplicacions de comunicació i estimulació cognitiva.

Per a la Fundació Aspace Catalunya és molt important augmentar i renovar la tecnologia disponible a l'escola d'educació especial, i així potenciar l'autonomia personal, millorar l'accessibilitat i afavorir la integració i la socialització dels alumnes amb paràlisi cerebral o pluridiscapacitats, a través de les tecnologies de suport.

Comptar amb noves tecnologies ens permet ampliar el nostre projecte i augmentar les vies i canals de comunicació i relació dels alumnes, la seva relació amb l'entorn i en definitiva millorar la seva qualitat de vida.

Moltes gràcies Fundació Accenture.

https://www.facebook.com/accenture.spain

https://www.facebook.com/accenture

 

------

 

Hoy queremos agradecer la generosa donación por parte de la Fundación Accenture de los 10 ordenadores portátiles.

Los portátiles han sido destinados a la escuela de educación especial de nuestra entidad para mejorar el desarrollo cognitivo de los alumnos entre 3 y 21 años con parálisis cerebral y/u otros trastornos del desarrollo neurológico, por medio de la estimulación de su participación gracias al aprovechamiento de las posibilidades tecnológica. En las fotos se puede observar por un lado un portátil conectado a una pizarra digital para ejecutar un emulador de Android (que requiere una potencia importante) que permite utilizar aplicaciones para estimular la interacción táctil. Por otro lado, se muestra un portátil controlado con la mirada (mediante un dispositivo Tobii) para una persona con limitaciones de movilidad y ejecutando aplicaciones de comunicación y estimulación cognitiva.

Para la Fundació Aspace Catalunya es muy importante aumentar y renovar la tecnología disponible en la escuela de educación especial, con la finalidad de potenciar la autonomía personal, mejorar la accesibilidad y favorecer la integración y la socialización de los alumnos con parálisis cerebral y pluridescpacidad, a través de las tecnologías de apoyo.

Contar con nuevas tecnologías nos permite ampliar nuestro proyecto y aumentar las vías y canales de comunicación y relación de los alumnos pluridiscapacitados, su relación con el entorno y en definitiva mejorar su calidad de vida.

Muchas gracias Fundación Accenture.

https://www.facebook.com/accenture.spain   

https://www.facebook.com/accenture

Categoria:
Institucional