3r Consell anual de Participació i seguiment de la residència Aspace.

El passat 15 de març es va celebrar el 3r Consell anual de participació i seguiment de la Residència Aspace.

En aquesta reunió es es va detectar si les àrees de millora plantejades l'any passat s'han resolt o no. La major part dels punts acordats l'any passat han millorat i un punt de millora que es va comentar va ser la comunicació amb les famílies.

En la reunió es va explicar el pla de treball posat en marxa per aquest curs 2017-2018, l'explicació del projecte que estem iniciant per millorar la participació i comunicació dels usuaris que requereixen un suport per a la seva plena inclusió als tallers. Per la seva banda, les famílies plantegen la necessitat de fer conscients i informar a la resta de famílies dels detalls i la complexitat del projecte, creuen molt necessari fer una reunió amb totes les famílies de la residència.

Els usuaris van elaborar de forma conjunta un llistat de millores pe funcionament de la residència (temes referents a les habitacions, alimentació, lavabos, manteniment, entre d'altres). La directora de la Residència, la Sra. Míriam Torrella va prendre nota de totes les aportacions i incidències sorgides per part dels usuaris amb l'objectiu d'anar treballant entre tots una millora contínua.  És important destacar que tots els temes comentats pels usuaris han estat treballats per tot el conjunt de residents amb la coordinadora pedagògica d'activitats, la Lupe, en unes sessions setmanals.

Per finalitzar, es fa fer un torn de precs i preguntes.
Volem destacar la importància d'aquest consell de participació, on totes les parts que conformen la Residència es reuneixen per compatir punts de vista, informacions i demandes, amb l'únic objectiu de donar una atenció integral als nostres usuaris, així com a les seves famílies.
 
El consell esta format per:
 
Pepita Cabiscol - representant de l'administració
Miriam Torrella - direcció i presidenta del consell de Participació del centre
Raquel Rueda - representant dels usuaris del centre
Arantxa Maestro - representant dels usuaris del centre
Alberto Bavuso-Volpe - representant dels usuaris del centre
Ricardo Arencón - representant dels usuaris del centre
Pascual Bavuso-Volpe - representant de les famílies
Maria Victoria Roca - representant de les famílies
Gloria Nicolas - representant de les famílies
Carolina Muñoz - representant equip tècnic CIM
Maria Guadalupe Vaca Narvaja  - representant equip tècnic CIM

Categoria:
Residència