Una delegació del Govern de Corea del Sur ha visitat la Fundació Aspace Catalunya

Divendres 30 de setembre de 2022 - Durant el matí hem rebut la visita del Govern autònom de la Ciutat de Namyangiu, de Corea del Sur, concretament ens han visitat els caps dels serveis de diferents àrees del Departament de serveis socials.

El propòsit de la visita era conèixer la Fundació Aspace Catalunya, i poder aprendre del model de gestió i del model assistencial d’entitat.

La Sra. Elena Puigdevall, directora general i la Sra. Miriam Torrella, directora dels serveis d’atenció diürna i residencials, han pogut explicar el model assistencial centrat en la persona, l’abordatge multidisciplinari de les persones amb pluridiscapcitat a nivell sanitari, social i educatiu explicant els diferents serveis que disposa l’entitat, les diferents disciplines d’intervenció i els diferents projectes destacats, com el control de l’entorn, la tecnologia de suport per a l’autonomia de les persones, la neurorehabilitació o les bones pràctiques pel benestar, la qualitat de vida i la integració de les persones amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitats al llarg de tot el seu cicle vital, així com el suport a les seves famílies.

Tanmateix han mostrat interès per la xarxa pública sanitària, social i educativa existent a Catalunya, així com el treball en xarxa amb entitats dels sector i de la xarxa pública que portem a terme des d’Aspace per atendre el col·lectiu, i com aprenem i fem xarxa per arribar a l’excel·lència en l’atenció a les persones amb paràlisi cerebral, patologies del neurodesenvolupament i pluridiscapcitat.

Ha estat una visita molt enriquidora i d’intercanvi d’experiències i coneixements. Alhora estem contents i orgullosos que el nostre model assistencial i de gestió sigui un referent per a altres països del món a l’hora de millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat.

--

Una delegación del Gobierno de Corea del Sur ha visitado la Fundació Aspace Catalunya
 
Viernes 30 de septiembre de 2022 - Durante la mañana hemos recibido la visita del Gobierno autónomo de la Ciudad de Namyangiu, de Corea del Sur, concretamente nos han visitado los jefes de servicios de diferentes áreas del Departamento de servicios sociales.
 
El propósito de la visita era conocer la Fundació Aspace Catalunya y poder aprender del modelo de gestión y del modelo asistencial de entidad.
La Sra. Elena Puigdevall, directora general y la Sra. Miriam Torrella, directora de los servicios de atención diürna y residencial, han podido explicar el modelo asistencial centrado en la persona, el abordaje multidisciplinar de las personas con pluridiscapacidad a nivel sanitario, social y educativo explicando los diferentes servicios que dispone la entidad, las diferentes disciplinas de intervención y los diferentes proyectos destacados, como el control del entorno, la tecnología de apoyo para la autonomía de las personas, la neurorrehabilitación o las buenas prácticas para el bienestar, la calidad de vida y la integración de las personas con parálisis cerebral y pluridiscapacidades a lo largo de todo su ciclo vital, así como el apoyo a sus familias.
 
Asimismo han mostrado interés por la red pública sanitaria, social y educativa existente en Cataluña, así como el trabajo en red con entidades del sector y de la red pública que llevamos a cabo desde Aspace para atender al colectivo, y cómo aprendemos y hacemos red para llegar a la excelencia en la atención a las personas con parálisis cerebral, patologías del neurodesarrollo y pluridiscapacidad.
 
Ha sido una visita muy enriquecedora y de intercambio de experiencias y conocimientos. Al mismo tiempo estamos contentos y orgullosos de que nuestro modelo asistencial y de gestión sea un referente para otros países del mundo a la hora de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
 
 
 

 

Categoria:
Institucional