El passat 19 de març es va celebrar el Dia Mundial del Treball Social

Des d’algunes institucions s’ha abanderat el lema d’aquest any amb “ Promoure la importància de les relacions humanes” tenint en compte les relacions socials entre les persones, el seu entorn i el seu futur.

L’Àrea de Treball Social és cabdal en molts aspectes relacionats amb la millora de les relacions humanes. Alguns exemples clars són: l’abordatge de la funció preventiva de col·lectius en situació de risc social, atenció directa per a l’acompanyament de persones amb necessitats socials, l'ajut expert per a la planificació d’acords per aconseguir objectius proposats, sensibilització a la societat mitjançant sessions de difusió o docència, foment de la promoció i inserció social dels col·lectius més vulnerables, o oferir mediació per a la resolució de conflictes.

En aquest sentit, des de l’Àrea de Treball Social, la Fundació Aspace Catalunya,  aporta valor  en el desenvolupament de funcions com la valoració de les necessitats de la persona i/o del seu  grup familiar d´una manera global i individualitzada. Entenem que cada persona és única i també ho és el seu moment vital. Per aquest motiu, les demandes són dinàmiques. Cada etapa de vida genera necessitats i demandes psicosocials diferents que depenen, en gran part, del context sociofamiliar en què apareixen.

Des d’Aspace treballem en l’acompanyament d’aquestes necessitats socials, des de la infantesa fins a la vellesa, a les persones i famílies que atenem. 

 És per aquest motiu que veiem  la necessitat d´organitzar una metodologia de treball que acompanyi a les persones i les seves famílies al llarg de tot el procés  d´atenció, donant cobertura a les diferents demandes que es poden donar durant el cicle vital de les persones ateses a Aspace.

Acollim i informem sobre el serves socials, educatius, comunitaris i de salut que oferim des d’Aspace. Alhora, també orientem i informem sobre recursos, drets, serveis i prestacions, oferint acompanyament i suport durant tot el procés d´atenció. Activem els recursos de la pròpia família (empoderament), realitzem el seguiment de les famílies en situació de risc o vulnerabilitat social. També realitzem entrevistes conjuntes amb altres professionals, així com, visites domiciliàries.

Ens coordinem amb altres serveis com: educació, salut, serveis socials, altres, intervenim en els programes de suport a la família (grups d'ajuda mútua i d´altres  )i treballem el vincle de la família amb el servei.

També ens coordinem de manera regular amb diferents dispositius de la xarxa: Catsalut, Serveis Socials, EAP, Cdiap, escoles, hospitals, ambulatoris,  altres recursos i entitats. Així com, amb altres especialistes que formen part de l’equip interdisciplinari de la nostra entitat.

Considerem el treball social com una eina per ajudar a transformar la vida de les persones, col·laborant juntament amb la resta de professionals d’Aspace en la promoció de les relacions humanes i socials. Els professionals de Treball Social d’Aspace, som molt més que gestors de recursos.

Treballem les necessitats i gestionem la resolució de problemes amb l’objectiu de generar canvis positius per a les persones ateses i les seves famílies, aprofitant al màxim els recursos i les capacitats pròpies de la persona i del seu entorn.

 

Categoria:
Institucional