INFORMACIÓ RELLEVANT SOBRE LA REPRESA D'ACTIVITATS

Actualitat sobre la represa d'activitats als serveis d'Aspace i les mesures addicionals

RESIDÈNCIA

Degut a la detecció de diversos brots de SARS-CoV-2 en alguns territoris, amb l'objectiu de minimitzar el risc d'infecció en els grups més vulnerables de població, es considera necessari aplicar mesures addicionals de protecció, des de Departament de Salut i Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

 • Se suspenen les sortides dels residents a l'exterior, les de curta durada, les de caps de setmana i les inferiors a 3 setmanes. La direcció considerarà, d'acord amb la situació i característistiques del resident, la possibilitat d'autoritzar sortides de curta durada en casos excepcionals i per prescripció mèdica.
 • Es mantenen les visites a la residència, per tal de reforçar els vincles familiars i socials. Tot i que la Direcció podrà adaptar o suspendre les visites en funció de la situació epidemiològica.

SERVEIS DE SALUT

El dia 2 de juny vam iniciar l'activitat presencial dels serveis de salut, amb l'objectiu de donar una atenció assistencial més completa.

Segons cada cas, es compaginen activitats presencials amb activitats telemàtiques. D'aquesta manera complementem el servei mitjançant videovisites oferint seguiments ambulatori mèdic i psicològic així com, tractaments rehabilitadors.

Alhora seguim compartint recomanacions a través de la nostra web.

Els serveis de salut que han reprès la seva activitat són:

 1. Serveis d'Atenció Ambulatòria Especialitzada
 2. Serveis de Rehabilitació (al Centre Pilot, Centre de Numància i Centre de Marc Aureli)
 3. Servei de Rehabilitació dels centres de teràpia ocupacional de Badalona, Poblenou i CDO Montjuïc
 4. Servei de Rehabilitació de l’Hospital de Dia
 5. Fisioteràpia Domiciliària i Tractament d’Ones de Xoc
 6. Servei del CDIAP
 7. Totes les activitats de rehabilitació a la piscina continuen suspeses fins al setembre o noves indicacions.

SERVEIS D'ATENCIÓ DIÜRNA I OCUPACIONALS

 • Respecte els Centres de Teràpia Ocupacional de Badalona, de Poblenou i Centre de Dia i Ocupacional Montjuïc,segons el Departament de Treball, afers socials i famílies, i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, han reprès la seva activitat, amb limitació d'aforament i extremant les mesures preventives de seguretat i higiene indicades. Alhora continuem oferint propostes ocupacionals a través de la web, enviant-les per e-mail, a través de videoconferències i fent seguiment telefònic dels  usuaris i famílies.
 • Les activitats del servei d’Esports s'han reprès extremant les mesures preventives de seguretat i higiene.
 • Les activitats de piscina continuen suspeses fins al setembre o noves indicacions.

L'ESCOLA:

 • L'escola d'educació especial Aspace iniciarà el nou curs el proper 14 setembre de manera presencial. Us mantindrem informats sobre les novetats i mesures preventives segons ens indiquin des del Departament d'Educació.

MESURES PREVENTIVES (quan vinguis des de casa):

 • Obligatori l'ús de mascareta, excepte en casos exempts.
 • Només podrà venir un acompanyant a la visita mèdica. Si ets acompanyant et prendrem la temperatura en arribar al centre però no l'enregistrarem.
 • Si tens símptomes compatibles amb la Covid, truca abans de venir per valorar el cas per part dels professionals sanitaris.

MESURES PREVENTIVES A LES INSTAL·LACIONS D'ASPACE:

Aspace ha treballat per a l’obertura gradual i la identificació de possibles riscos i establiment de protocols i nous sistemes de treball que garanteixen l’eliminació de riscos. Els nostres professionals, compten amb la formació específica en matèria de prevenció de riscos. Es disposa d’equips, sistemes de protecció i de desinfecció per tal de garantir una atenció segura, i de protocols i espais segurs.

Totes les recomanacions i mesures es prenen amb la finalitat de mantenir la seguretat en la salut dels usuaris i professionals i alhora de donar una assisitència completa i necessària als nostres usuaris.

Agraïm la vostra comprensió.

A continuació us continuem aportant informació rellevant oficial sobre mesures, normativa i recomanacions útils per a tots els usuaris i famílies d'Aspace.

 

 

Categoria:
Institucional