PRESENTACIÓ DEL LLIBRE "PSICOLOGIA APLICADA AL DEPORTE ADAPTADA"

 

El passat 8 de febrer, es va presentar el llibre “Psicología aplicada al deporte adapatado”. El coordinador del llibre és el Jordi Segura Bernal. En els 19 capítols que formen el llibre han participat 33 especialistes en el tema, de Catalunya i la resta d’Espanya, a més d’una psicòloga noruega referent en l’àmbit de l’esport. El pròleg del llibre ha estat firmat per Miguel Carballeda, president del Comité Paralímpico Español.

Aquest llibre és un manual de Psicologia y Psicologia Social dirigit a experts en ciències de l’esport, psicòlegs, tècnics i educadors interessats en introduir-se i profunditzar en l’àmbit de l’activitat física i l’esport  adaptats. El seu contingut inclou bases teòriques, línies actuals d’investigació i suggeriments per la intervenció professional orientada a la millora de la salut i el benestar de persones amb diversitat funcional, des d’una perspectiva inclusiva. L’entrenament psicològic es concreta en tots els tipus de discapacitat (física, sensorial, psíquica i mental) i en varietat de modalitats, tals com esports para olímpics, dansa, muntanyisme o activitats aquàtiques.

En aquest llibre es parla de l’esport adaptat,  l’activitat física adaptada, la  psicologia,   la psicologia social, la inclusió social, l’esport para olímpic,   les persones amb discapacitat, la  salut mental, el  benestar, la   qualitat de vida i la diversitat funcional. Es tracten temes com la relació pares-fills, salut mental, rol del tècnic Esportiu i les diferents activitats físiques entre d’altres temes d’interès. És una guia útil tant per a tècnics com per a educadors i estudiants.

Una de les coautores és l’Anna Sanagustín Vidal, fisioterapeuta de la nostra escola i professora de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna, Universitat Ramon Llull. El llibre està dedicat a l’Elena Botella (ACS), una de les primeres fisioterapeutes d’Aspace Barcelona, directora dels estudis de Fisioteràpia Blanquerna i una de les pioneres en l’esport adaptat.

La presentació del llibre es va fer a l’Auditori de la Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna (FPCEE), Universitat Ramon Llull. L’acte el va presidir el Dr. Xavier Pujades, vicedegà d’estudis de postgrau i recerca de la FPCEE Blanquerna. Hi van intenvenir el Sr. Carles Muñoz, president de la Federació Esportiva Catalana de Paralítics Cerebrals (FECPC) i vicepresident de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), la Sra. Beatriz Galilea, responsable del Servei de Psicologia del Consell Català de l’Esport, i el Dr. Jordi Segura, professor de la FPCEE Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Tots tres van coincidir el remarcar la gran similitud d’aspectes psicològics, socials i esportius que hi ha entre els esportistes amb i sense discapacitat.

Entre els assistents s’hi trobaven alguns coautors, familiars, professionals de l’àmbit de  l’esport adaptat, esportistes i estudiants de psicologia i de l’esport. També hi eren la Pilar Camp, una de les primeres fisioterapeutes d’Aspace Barcelona i fou professora de l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna i, el Jaume Cardús, marit de l’Elena Botella.

Categoria:
Institucional

Anna Sanagustín, Pilar Camp i Jaume Cardús