PARTICIPEM EN EL PLENARI "COMUNICAR X TRANSFORMAR"

Ahir vam poder participar al plenari de Comunicació organitzat per la UCH "Comunicar x transformar", on es va abordar el poder transformador de la comunicació en les entitats sanitàries i socials.

Vam poder gaudir del coneixement d'Àngel Alloza, CEO de Corporate Excellence, amb una presentació sobre "tendències de reputació i gestió d'intangibles",  molt inspiradora, ja que és important veure que tant les entitats del 3r sector com del món de l'empresa privada tenen el rol de ser agents responsables i de transformació de l'entorn.

Per això es dona prioritat al propòsit corporatiu, al lideratge responsable, la diversitat i l'equitat, el bon govern, o a la confiança vers els grups d'interès, entre d'altres, a fi  de millorar la vida de les persones. És satisfactori adonar-se'n, que després de la pandèmia, les entitats hagin reformulat les seves prioritats per respondre a la gran inestabilitat de l'entorn i context social, geopolític i econòmic.

També vam gaudir d'una entrevista als directors de comunicació de DKV i de la Xarxa Sanitària Santa Tecla explicant com viuen des de les seves posicions l'evolució de la comunicació i com gestionen aquestes tendències de reputació, tranversals, sostenibles i de transparència.

Finalment vam poder gaudir d'una taula rodona moderada per la cap de comunicació de HSJD, Olga González Lancho i formada per Elena Puigdevall, directora general d’ASPACE, Natàlia Albà,  directora de comunicació de Mútua Terrassa, Mireia Vicente, directora d’infermeria de la Fundació Sanitària de Mollet, Elisenda Serra, directora de l’Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut i Carlos Jiménez, pacient Hospital Granollers.

Vam escoltar les seves reflexions i coneixement sobre com la comunicació ajuda a transformar les entitats, cadascú des de la seva visió, també amb esperit crític de millorar els processos més "micro" d'atenció a la persona o la comunicació interna de les entitats, així com els aspectes estratègics de la comunicació amb l’entorn.  Reforçant el relat i la consecució del propòsit compartit de la xarxa sanitària i social “millorar l’atenció a les persones”.

Gràcies a la #UCH per convidar-nos a aquest plenari tan interessant i innovador.

 

---

PARTICIPAMOS EN EL PLENARIO "COMUNICAR X TRANSFORMAR"
 
 
Ayer pudimos participar en el plenario de Comunicación organizado por la UCH "Comunicar x transformar", donde se abordó el poder transformador de la comunicación en las entidades sanitarias y sociales.
 
Pudimos disfrutar del conocimiento de Ángel Alloza, CEO de Corporate Excellence, con una presentación sobre "tendencias de reputación y gestión de intangibles", muy inspiradora, ya que es importante ver que tanto las entidades del 3r sector como del mundo de empresa privada tienen el rol de ser agentes responsables y de transformación del entorno.
 
Por eso se da prioridad al propósito corporativo, al liderazgo responsable, la diversidad y la equidad, el buen gobierno, o la confianza hacia los grupos de interés, entre otros, a fin de mejorar la vida de las personas. Es satisfactorio darse cuenta que después de la pandemia, las entidades hayan reformulado sus prioridades para responder a la gran inestabilidad del entorno y contexto social, geopolítico y económico.
 
También disfrutamos de una entrevista a los directores de comunicación de DKV y de la Red Sanitaria Santa Tecla explicando cómo viven desde sus posiciones la evolución de la comunicación y cómo gestionan estas tendencias de reputación, transversales, sostenibles y de transparencia.
 
Finalmente pudimos disfrutar de una mesa redonda moderada por la jefa de comunicación de HSJD, Olga González Lancho y formada por Elena Puigdevall, directora general de ASPACE, Natàlia Albà, directora de comunicación de Mútua Terrassa, Mireia Vicente, directora de enfermería de la Fundación Sanitaria de Mollet, Elisenda Serra, directora del Área de Ciudadanía, Innovación y Usuario del Servicio Catalán de la Salud y Carlos Jiménez, paciente Hospital Granollers.
 
Escuchamos sus reflexiones y conocimiento sobre cómo la comunicación ayuda a transformar a las entidades, cada uno desde su visión, también con espíritu crítico de mejorar los procesos más "micro" de atención a la persona o la comunicación interna de las entidades, así como los aspectos estratégicos de la comunicación con el entorno. Reforzando el relato y la consecución del propósito compartido de la red sanitaria y social "mejorar la atención a las personas".
 
Gracias a la #UCH por invitarnos a este plenario tan interesante e innovador.

Categoria:
Institucional