La protecció de dades és un pilar essencial

Actualment, estem vivint un canvi important i l’era digital guanya un protagonisme rellevant, que ens genera un gran desafiament de seguretat i privacitat. De fet, es diu que al segle XXI les dades han passat a ser l’actiu més rellevant.

Com protegim les dades?

Al llarg del mes de novembre, la Fundació Aspace Catalunya ha realitzat de forma satisfactòria l’auditoria de protecció de dades amb Faura-Casas, Auditors-Consultors, SL.

La política global ha concentrat esforços en protegir les dades personals, de manera que aquestes es trobin protegides davant la vertiginosa esfera digital.

A la Fundació, sempre ens hem volgut regir pels estàndards més alts de respecte al dret fonamental a la protecció de dades de caràcter personal que estableix la Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea, amb la finalitat de preservar la confidencialitat de la informació com a pilar essencial sobre el qual s’assenta un dels nostres eixos corporatius primordials, la confiança.

Cal destacar, que les auditories d'aquest caire serveixen per verificar el correcte compliment de la normativa vigent (Reglament General de Protecció de Dades i Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals) i valorar les mesures de seguretat establertes a la Fundació Aspace Catalunya. Per això, és important que entitats que treballen amb dades de salut de col·lectius vulnerables, com és el cas d'Aspace Catalunya, vetllin perquè els professionals coneguin les mesures i les apliquin en el seu dia a dia.

Si l'entitat i els professionals que formen part tenen cura de les dades de forma proactiva, ajuden a exercir el dret fonamental de la protecció de dades de les persones a les quals s’atenen i això és una condició per a una ciutadania més lliure, segura i informada, en un entorn digital com l'actual.

Des de la Fundació Aspace Catalunya es considera que la protecció de les dades és una responsabilitat crucial. Per això, l'entitat vetlla perquè els seus professionals estiguin informats, i apliquin les mesures necessàries per protegir la informació de salut dels col·lectius vulnerables que s’atenen. Volem generar confiança en el nostre entorn seguint els criteris de proximitat i transparència, i sempre amb l’objectiu d’oferir el millor servei.

Tot i que es posa èmfasi en garantir la confidencialitat i seguretat de les dades, la fundació no només preserva la privacitat sinó que també fomenta altres drets essencials. Aquesta dedicació és clau per avançar cap a una societat més informada, segura i lliure, especialment en l'entorn digital que està en constant transformació.

Mitjançant aquesta iniciativa, la Fundació Aspace Catalunya contribueix activament a l'Agenda 2030, particularment a l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible 16, centrat a promoure la pau, la justícia i institucions sòlides. Aquesta alineació reflecteix el compromís de l'entitat amb la transparència, l'ètica i el compliment rigorós de les normatives que salvaguarden les llibertats més rellevants.

La Fundació Aspace Catalunya es consolida així com una entitat compromesa amb la protecció de dades, assegurant un entorn segur i transparent per a tots els seus usuaris i professionals i que genera confiança.

 

LinkedIn

 

Categoria:
Institucional