IV Jornades +FUTUR

Sota el lema: Ens movem per les persones. Superem barreres: implementem

Avui s’ha celebrat la Jornada anual de la Unió Catalana d’Hospitals, que ja s’ha consolidat com a trobada de referència pel sector sanitari i social. Aquest any pretén fer un pas més, visibilitzant la maduresa i l’impacte del Projecte +FUTUR amb la implementació de la integració assistencial. Les entitats associades a La Unió estem actuant per avançar-nos, amb experiències de transformació en les nostres organitzacions.

La Jornada ha transcorregut amb un format més innovador que mai. Amb l’emoció dels testimonis de casos concrets de diferents entitats i territoris, participació i opinió del públic, així com amb un recull de recomanacions per emportar-se a casa de com gestionar el canvi, cap a un model assistencial real que fomenti l’atenció centrada en la persona gràcies la implementació de la integració assistencial.

Integració assistencial vol dir serveis coordinats i orientats a què les persones rebin un contínuum d’atenció en funció de les seves necessitats i durant tot el curs de la vida.

Per fer la implementació possible cal tenir presents quatre eixos clau:

  • Acords i governança territorial per a la integració assistencial
  • Disseny de processos transversals i circuits
  • Eines de comunicació i habilitats als professionals
  • Participació de les persones i famílies

En aquest sentit, la Fundació Aspace Catalunya hem presentat a la Jornada +Futur de la UCH, la nostra experiència en fer possible la participació activa de les persones ateses i les famílies.

https://vimeo.com/759101908

----------

IV JORNADAS +FUTUR

Bajo el lema: Nos movemos por las personas. Superamos barreras: implementamos.

Hoy se ha celebrado la Jornada anual de la Unión Catalana de Hospitales, que ya se ha consolidado como un encuentro de referencia para el sector sanitario y social. Este año pretende dar un paso más, visibilizando la madurez y el impacto del Proyecto +FUTUR con la implementación de la integración asistencial. Las entidades asociadas a La Unió estamos actuando para avanzarnos, con experiencias de transformación en nuestras organizaciones.
 
La jornada ha transcurrido con un formato más innovador que nunca. Con la emoción de los testimonios de casos concretos de diferentes entidades y territorios, participación y opinión del público, así como, con una recopilación de recomendaciones para llevarse a casa de cómo gestionar el cambio, hacia un modelo asistencial real que fomente la atención centrada en la persona gracias a la implementación de la integración asistencial.
 
Integración asistencial significa servicios coordinados y orientados a que las personas reciban un continuo de atención en función de sus necesidades y durante todo el curso de la vida.
Para realizar la implementación posible es necesario tener presentes cuatro ejes clave:
 
  • Acuerdos y gobernanza territorial para la integración asistencial
  • Diseño de procesos transversales y circuitos
  • Herramientas de comunicación y habilidades a los profesionales  
  • Participación de las personas y familias
 
En este sentido, la Fundación Aspace Catalunya hemos presentado en la Jornada + Futur de la UCH, nuestra experiencia en hacer posible la participación activa de las personas atendidas y las familias.
 
 
 
 

Categoria:
Institucional