Aspace Difon

F-Words: les 6 condicions per millorar la vida dels infants amb discapacitat

Les F-Words són l’adaptació proposada per Rosenbaum per al tractament de la discapacitat infantil i la paràlisi cerebral, basada en la Classificació Internacional de Funcionalitat (CIF). La CIF neix de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) amb l’objectiu d’aportar un enfoc per categories del tractament de la discapacitat.

A la Fundació Aspace Catalunya, els nostres professionals tenen en compte el marc referencial de les F-Words per a aplicar-los en el tractament dels usuaris amb paràlisi cerebral i altres patologies del neurodesenvolupament.

Segons la Dra. Lydia Vargas, Neuropediatra del CDIAP i cap del Servei d’Atenció Ambulatòria Especialitzada d’Aspace Catalunya: “Tots els infants creixen molt ràpidament i el nostre objectiu és trobar la manera d’ajudar-los efectivament en aquest procés i que es desenvolupin amb la major independència possible, i que, en un futur, es sentin integrats equitativament a la comunitat”.

 

CIF: el punt de partida per a les F-Words

L’acrònim CIF correspon a la Classificació Internacional del Funcionament, de la Discapacitat i la Salut realitzat per la OMS. Es tracta d’una classificació universal que estableix un marc i un llenguatge per a descriure la salut i les dimensions relacionades amb ella.

Sota els termes de Funcionament i Discapacitat s’integren les funcions corporals, l’activitat i la participació, que depenen de la condició de la salut i de la interacció de la persona amb factors contextuals.

El CIF ha servit durant anys com a marc de referència per a molts professionals dedicats a treballar amb persones discapacitades i a millorar el seu estil de vida.

A l’any 2011, els doctors Rosenbaum i Gorter van publicar l’article Les “paraules amb F” en la discapacitat infantil: Et juro que es així com hem de pensar!. Les F-Words son una adaptació del CIF realitzada per aquests dos professionals amb l’objectiu d’adaptar-se a les condicions específiques de la discapacitat infantil.

 

Què son les F-Words?

Segons Rosenbaum i Gorter les F-Words son 6 paraules que deurien ser l’enfoc que ha de tenir la discapacitat infantil a nivell mèdic i social. De fet, ambdues disciplines es retroalimenten. Aquestes paraules son: “Function, Family, Fitnsess, Fun, Friends i Future”. En català: “Funció, Família, Exercici, Diversió, Amics i Futur”.

Funció – Function

La Funció és l’activitat i, en el cas dels infants, el primer que fan és jugar. Jugant desenvolupen diferents habilitats i ajuda a la seva estimulació en molts sentits. En quant al CIF, la Funció pot vincular-se amb els apartats d’Activitat i Participació.

A nivell professional hem de proporcionar l’entorn necessari per a desenvolupar les funcions del nen amb discapacitat, segons la seva clínica i l’edat poden anar a escoles d’educació especial i centres de dia ocupacionals, per exemple.

Família – Family

Quan relacionem aquest apartat amb la CIF, aquest es correspondria amb l’Entorn. En el cas dels infants amb discapacitat, els seus familiars son aquells que passen més temps amb ells; els que més els ajuden i els que més el coneixen. Per tant, son clau en el procés de rehabilitació.

Exercici – Fitness

Realitzar exercici és positiu per a la salut física i emocional de la persona. L’esport adaptat entra dintre de les pautes de rehabilitació de la Fundació Aspace Catalunya. Si l’infant no pot realitzar activitats esportives de cap tipus s’utilitza la fisioteràpia.

Diversió – Fun

L’ús d’activitats participatives per a construir confiança, competència i capacitat en els nens. Decidir activitats en conjunt i adaptar-les, si és necessari, per a que es sentin a gust realitzant-les és una de les maneres de dur a terme aquesta pràctica. Tenir hobbies i practicar-los és essencial per tenir una vida digna des de la infància.

Amics – Friends

El desenvolupament social és un dels aspectes essencials de la personalitat de l’individu. És molt important brindar oportunitats per a realitzar activitats en grup ja que la satisfacció que provoca sentir-nos acceptats i estimats incrementa el benestar emocional.

Futur – Future

Res és impossible i cada cop hi ha menys barreres a la nostra societat per a que els infants amb patologies del neurodesenvolupament o capacitats diverses puguin somiar amb tenir una vida digna: un treball que els agradi, els estudis que més els motivin...

 

Aplicació de les F-Words a la Fundació Aspace Catalunya

El 14 i el 15 de novembre d’aquest any es va realitzar el Simposi Internacional de Trastorns del Desenvolupament Infantil i Neurorehabilitació Infantil, organitzat pel Servei de Rehabilitació de l’Hospital de II nivell Walter Khon Oruro-Bolívia, amb professionals d’Espanya, Colòmbia, Cuba, Mèxic i Bolívia. La Dra. Lydia Vargas, especialista d’Aspace, va participar-hi explicant “La importància de les F-Words en nens amb discapacitat”.

Actualment a Aspace l’aplicació de les F-Words es realitza de forma una mica diferent a l’article original, tal i com exposa la Dra. Vargas: “De moment a Aspace no hem implementat el mètode estandarditzat de les F-Words però si que ens basem en el seu concepte. Creiem que el treball enfocat a l’infant, la seva família i el seu entorn canvia la perspectiva del tractament de la discapacitat i millora la vinculació de les famílies i el grau de satisfacció és molt més alt”.

És a dir, l’aplicació no segueix el guió al peu de la lletra, encara que, “a Aspace tenim en compte el marc referencial de les F-Words, treballant en Atenció Ambulatòria Especialitzada amb les categories i nivells de la CIF a les diferents edats i des de les diferents àrees (fisioteràpia, teràpia ocupacional, logopèdia, recursos tecnològics, valoracions mèdiques, etc.)”.

 

Bibliografia

Rosenbaum P, Gorter JW. The 'F-words' in childhood disability: I swear this is how we should think! Child Care Health Dev. 2012 Jul;38(4):457-63. doi: 10.1111/j.1365-2214.2011.01338.x. Epub 2011 Nov 1. PMID: 22040377. 

Soper, A. K., Cross, A., Rosenbaum, P., & Gorter, J. W. (2020). Knowledge translation strategies to support service providers' implementation of the "F-words in Childhood Disability". Disability and rehabilitation, 1–7. Advance online publication

World Health Organization (2001)International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). World Health Organization, Geneva, Switzerland versión en español. Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud. OMS 2001. 

Publicacions relacionades