CARTERA DE SERVEIS D’ATENCIÓ AMBULATÒRIA

El servei d'Atenció Ambulatòria de Fundació Aspace Catalunya, és un servei especialitzat en l'abordatge de les patologies del neurodesenvolupament, la paràlisi cerebral i la pluridiscapacitat.

Atenem a població infantil i adulta, donant resposta a les necessitats del col·lectiu, des de les diferents àrees, al llarg de tot el seu cicle vital.

El nostre àmbit de referència és supraterritorial.

Treballem en coordinació amb atenció primària, hospitals de referència, serveis de rehabilitació i neuropediatria hospitalària, xarxa de salut mental, xarxa d'atenció precoç i altres recursos sanitaris, socials i educatius. Amb una metodologia global i multidisciplinària, tenim en compte tots els vessants de la persona.

El nostre equip de professionals experts, ofereix abordatge per la valoració diagnòstica, l'estudi clínic i la intervenció terapèutica, fent seguiment de les complicacions inherents a la Paràlisi Cerebral al llarg de la vida.

 

 

Accedeix per conèixer el nostre Equip de Professionals

Criteris de derivació

El Servei d’Atenció Ambulatòria Especialitzada atén les necessitats del col·lectiu d’usuaris amb un diagnòstic principal de:

  • Paràlisi cerebral i altres patologies del desenvolupament neurològic
  • Discapacitat Intel·lectual
  • Capacitat intel·lectual límit

Fundació Aspace Catalunya és una entitat proveïdora pertanyent al SISCAT.

Es pot accedir al servei mitjançant un volant de derivació del metge de família, pediatra o serveis de la xarxa de salut mental o xarxa hospitalària, a la UP:

  • Número UP= 0693
  • NOM UP= Unitat Polivalent de Paràlisi Cerebral
  • Entitat proveïdora: Fundació Aspace Catalunya