CDIAP

INTRODUCCIÓ:

La primera etapa de la vida, des del naixement i fins els 6 anys, és fonamental per al desenvolupament
neuropsíquic de l’infant
. És en aquest moments quan es desenvolupa la motricitat, el llenguatge, la relació amb l’entorn i tots els aspectes psíquics i mentals.

Diverses circumstàncies poden provocar un desenvolupament lent, tardà o un estancament d’aquestes funcions. En aquesta situació, és fonamental ajudar a l’infant el més aviat possible i alhora, orientar i donar suport a la família perquè pugui fer-se’n càrrec adequadament.

Les dificultats en el desenvolupament poden abastar:

Trastorns de la son, de l’alimentació, alentiment motriu o en l’adquisició del llenguatge, inquietud i alteracions de l’afectivitat i del comportament, seguiment del nen prematur, retards cognitius, trastorn de l’espectre autista, pluridiscapacitat...

 

QUI SOM?

Un equip multidisciplinar de professionals especialitzat en desenvolupament de la petita infància en les àrees de la psicologia, fisioteràpia, logopèdia, psicomotricitat, treball social i neuropediatria.

QUE FEM?

A nivell assistencial, es realitza una valoració diagnòstica interdisciplinar, i en cas de considerar-se necessari s’inicia un tractament ajustat a les necessitats de l’infant i la seva família. Habitualment, per a una millor actuació terapèutica, es realitzen coordinacions amb d’altres professionals que intervenen amb l’infant.

També es col·labora amb diferents entitats així com amb els serveis de salut, educació i serveis socials, realitzant tasques de prevenció i detecció precoç.

SERVEIS CDIAP D'ASPACE

COM TREBALLEM:

El procés assistencial s’organitza en tres moments: sol·licitud de demanda del servei, valoració diagnòstica i tractament en cas que es valori necessari.

Demanda: una vegada valorada la demanda realitzada pels pares o tutor legal, en cas de ser procedent, es cita a l’infant i a la seva família per a una visita d’acollida en la que es complimenten les dades administratives i es dona l’explicació de les característiques del servei i del centre. Seguidament, es realitza una primera visita de valoració clínica per part de l’especialista assignat. En cas de considerar-se idoni, es citarà per a unes properes visites diagnòstiques.

Diagnòstic: consisteix en diverses visites que es realitzen amb l’infant acompanyat pel seu pare/mare/tutor legal, i que permetran realitzar una orientació diagnòstica. Aquest procés  finalitza amb una visita de resultats on es comunica el diagnòstic i es fa una proposta terapèutica si és el cas.

Tractament: La modalitat terapèutica s’estableix segons els criteris clínics i assistencials, tant pel que fa a la freqüència, modalitat individual o en grup, …  En els més petits, la intervenció terapèutica es realitza amb la presencia del pare i/o mare.

ACCÉS

Es tracta d’un servei públic i gratuït de la xarxa pública d’Atenció Precoç de la Generalitat de Catalunya, gestionat per la Fundació ASPACE Catalunya des de l’any 1999. Els infants poden ser derivats per altres professionals de serveis públics o privats, així com la mateixa família que pot consultar per pròpia iniciativa. En qualsevol cas, la demanda sempre l’ha de fer la família.

TERRITORIALITZACIÓ:

Atenem els infants i les seves famílies, residents al districte 3 Sants-Montjuïc de Barcelona.

A QUI VA DIRIGIT:

A infants d’entre 0 i 6 anys que presenten un trastorn del desenvolupament o amb risc de patir-lo, i les seves famílies.  Es prioritza l’atenció als infants de 0 a 3 anys (Art. 1 Decret 45/2014 d’1 d’abril de la Generalitat de Catalunya).

Horari d’atenció al públic:
dll-dj: 8:30h-18:30h
dv: 8:30h-17:00h

C. Tres Pins 31-35 (Parc de Montjuïc) 08038 - Barcelona
Telèfon: 93 424 86 20 / cdiap@aspace.cat

Com arribar

Doc. Adjunts:
Triptic CDIAP