Aspace Difon

CURES DE SALUT DE LES PERSONES ADULTES AMB PARÀLISI CEREBRAL

Les persones amb paràlisi cerebral, a mesura que es fan grans, poden presentar problemes de salut general amb una freqüència més elevada que la mitjana. La importància dels controls de salut periòdics condueix al diagnòstic i al tractament precoç i, en conseqüència, a evitar complicacions a llarg termini. Per exemple, entre adults joves, de 18 a 30 anys, se sap que 1 de cada 4 presentarà multimorbiditat i que augmentarà linealment amb l'edat.

Problemes de salut associats a les persones adultes amb paràlisi cerebral

Els problemes més greus de les persones adultes amb paràlisi cerebral són:

  • Problemes respiratoris (pneumònies per aspiració).
  • Disfàgia orofaríngia (dificultat per a deglutir).
  • Malaltia per reflux gastroesofàgic.

Aquestes patologies solen anar associades entre elles i apareixen freqüentment en les persones amb major afectació motriu. En molts casos, aquests problemes de salut sorgeixen en la infància, però solen persistir i empitjorar en l'edat adulta; quan això passa, és primordial vigilar estretament els aspectes nutricionals per evitar la desnutrició. A la Fundació Aspace Catalunya disposem d'una unitat especialitzada en deglució i nutrició formada per logopedes, una metgessa rehabilitadora amb màster en Nutrició i una infermera especialitzada en nutrició per atendre aquestes necessitats.

El problema de salut més habitual en les persones adultes amb paràlisi cerebral sol ser la constipació crònica, a la qual contribueixen aspectes com la menor mobilitat, la dieta habitual i els fàrmacs que s'utilitzen amb molta freqüència en el maneig integral de la persona. Anticolinèrgics, antiepilèptics, antipsicòtics, antidepressius, antihipertensius o els analgèsics opioides, per posar alguns exemples. La constipació crònica, a més de produir malestar, pot derivar en una impactació fecal que comporti un quadre d'obstrucció intestinal greu.

L'obesitat, la hipertensió arterial i la diabetis mellitus són més freqüents en persones amb paràlisi cerebral que en la població general. Per determinar el sobrepès i l'obesitat, és més important la mesura dels perímetres abdominals que l'Índex de Massa Corporal (IMC), que pot infravalorar el problema. Controls analítics periòdics per detectar hiperlipèmies són imprescindibles. A més d'augmentar el risc de problemes cardiovasculars a una edat més primerenca, el sobrepès condiciona una menor mobilitat, per la qual cosa s'agreuja el sedentarisme.

Cal vigilar la pell de les zones on hi ha més pressió, la zona dels plecs, zones de fregament i punts de contacte dels col·lectors urinaris. Igualment, és necessari controlar els tractaments farmacològics crònics i descartar interaccions farmacològiques.

Finalment, és vital recordar la importància dels controls de salut femenina i les exploracions necessàries per a la detecció precoç de càncer de mama, ja que, en moltes ocasions, no és possible fer una mamografia com en la població general.

Cures de salut realitzades a la Fundació Aspace Catalunya de les persones adultes amb paràlisi cerebral

Des de la Fundació Aspace Catalunya sabem per experiència que els adults amb paràlisi cerebral tenen problemes més complexos, que requereixen cites més llargues i que les exploracions complementàries moltes vegades són difícils de realitzar.

No obstant això, la detecció precoç i el diagnòstic clínic són fonamentals i per això les revisions periòdiques sistemàtiques són imprescindibles per detectar problemes i poder iniciar accions preventives i terapèutiques o bé dirigir-los als especialistes corresponents.

Bibliografia

Edward A. Hurvitz , Daniel G. Whitney, Brigid Waldron-Perrine et al.  Navigating the Pathway to Care in Adults With Cerebral Palsy. Frontiers in Neurology, September 2021 | Volume 12

Daniel G. Whitney Mary Schmidt Heidi Haapala et al.  Timecourse of Morbidity Onset Among Adults Living With Cerebral Palsy.  Am J Prev Med 2021;61(1):37−43. © 2021

Daniel G. Whitney, Michelle L. Rabideau, Michael McKee et al.   Preventive Care for Adults With Cerebral Palsy and Other Neurodevelopmental Disabilities: Are We Missing the Point?. Frontiers in Integrative Neuroscience, April 2022,  Volume 16

Blair, E., Langdon, K., McIntyre, S. et al. Survival and mortality in cerebral palsy: observations to the sixth decade from a data linkage study of a total population register and National Death Index. BMC Neurol 19, 111 (2019)

Seddon PC, Khan Y. Respiratory problems in children with neurological impairment. Archives of Disease in Childhood 2003;88:75-78

Autor
Dra. Francisca Gimeno Esteve

Cap de Servei de Rehabilitació Medicina física i Rehabilitació

Publicacions relacionades