Unitat de Deglució i Nutrició (UDN)

És una unitat especialitzada per a les persones amb paràlisi cerebral i altres alteracions del desenvolupament, de diferents edats, que presenten trastorns de la deglució i /o nutrició.

La unitat està formada per un equip interdisciplinari integrat per una metgessa rehabilitadora (i màster en dietètica i nutrició), dues logopedes expertes en deglució i una infermera especialitzada en dietes. Podem requerir l'ajut de la treballadora social en casos concrets.

Té com a objectius principals:

  • Diagnosticar i adequar maniobres i posicionament correcte per facilitar la deglució en persones amb paràlisi cerebral greu o amb distonies oromandibulars severes
  • Entrenament a les famílies
  • Millorar l'alimentació modificant les textures dels aliments, la composició dels mateixos i la adequada hidratació dels aliments
  • Millorar el confort en l'activitat de l'alimentació
  • Ajudar a no tenir sobrepès o a tractar-lo en cas de tenir-lo, per mitjà de dietes i consells específics
  • Aquesta unitat facilita la millora de la salut general, la qualitat de vida de la persona i de la seva família i retarda la col·locació d'una sonda nasogàstrica o d'una sonda de gastrostomia o botó gàstric.
     

Aquest programa és possible gràcies a: