Aspace Difon

Teràpia assistida amb gossos

Les teràpies assistides amb gossos son una modalitat terapèutica d’incorporació relativament recent que mostra molt bons resultats en el camp de la neurorehabilitació.

A nivell mèdic va generar discrepàncies en els seus inicis, fonamentades principalment en el caràcter lúdic de les sessions i en la manca de reglamentació d’aquesta tècnica. No obstant, a Europa i als Estats Units la teràpia assistida amb gossos ja té la seva pròpia reglamentació i sistematització.

Moltes persones intuïen que la teràpia assistida amb gossos eren positives pels usuaris amb discapacitat, tot i la manca de reglamentació, però ara mateix es treballa cercant resultats concrets, utilitzant la metodologia pròpia del camp de les ciències de la salut i plasmant els resultats en estudis científics.

En aquest article explicarem com funciona la teràpia assistida amb gossos que s’ofereix des de la Fundació Aspace Catalunya, en què consisteix i els beneficis demostrats que aporta a les persones amb paràlisi cerebral i altres malalties del neurodesenvolupament.

 

La teràpia assistida amb gossos a Aspace

A la Fundació Aspace Catalunya fa més de 5 anys que oferim el servei de teràpia assistida amb gossos. Es planteja com un tractament complementari a la neurorehabilitació pensat per potenciar aspectes físics, socials, psicològics i cognitius aprofitant la motivació que mostren els animals.

Aspace Catalunya col·labora amb el Proyecto Tan Amigos. Els professionals d’ambdues institucions treballem plegats per aconseguir una bona participació i fomentant el caràcter lúdic de la teràpia amb l’objectiu de que els pacients no tinguin la sensació d’estar participant en una simple sessió de rehabilitació.

Les teràpies assistides amb gossos s’han realitzat a totes les àrees i serveis d’Aspace Catalunya: a l’Escola d’Educació Especial, als Centres d’Atenció Diürna, a la Residència i a Atenció Ambulatòria. Tots els usuaris i professionals coincideixen en qualificar-la de molt positiva.

Per la seva banda, el Proyecto Tan Amigos, treballa més enllà de la rehabilitació i ofereix serveis de divulgació sobre intervencions assistides amb gossos, campanyes de conscienciació, fòbies als gossos, gossos d’assistència judicial, adopcions, ajuda a la superació d’addiccions, treball a centres penitenciaris i educació assistida.

 

En què consisteix la teràpia assistida amb gossos?

Segons la Animal Assisted Intervention International (AAII), la teràpia assistida amb animals (TAA) està dissenyada per promoure la millora del funcionament físic, social i cognitiu de les persones involucrades, en les quals un equip especialment capacitat en el control dels animals forma part integral.

El professional que realitza teràpies assistides amb gossos per a persones amb discapacitat ha de tenir experiència i estar especialitzat en aquest àmbit. És important plantejar objectius específics per a cada persona fent un procés documentat i avaluat per extreure conclusions i valorar quin impacte està tenint la teràpia sobre el pacient.

Fomentar la interacció dels gossos amb les persones amb discapacitat és el punt més important. Per aconseguir-ho es realitzen diferents activitats que involucren els usuaris i els animals com jocs, ensenyar a tenir cura dels gossos

 

Beneficis de les teràpies amb gossos

La tendència natural d’alguns animals a crear llaços forts amb les persones utilitzant la comunicació no verbal ha demostrat ser efectiva pel tractament de les malalties del neurodesenvolupament.

Els beneficis que aporten les sessions de teràpies assistides amb gossos a les persones amb discapacitat son:

  • Físics: La teràpia augmenta la motivació i la participació dels usuaris i incideix en la rehabilitació física, l’estimulació sensorial, la millora de les habilitats fines i gruixudes, l’augment de la mobilitat, els desplaçaments i l’equilibri.
  • Socials: Les teràpies amb gossos fan treballar les habilitats socials i les pautes de conducta. Potencien les interaccions amb altres persones i afavoreixen la connexió i la comunicació amb el seu entorn.
  • Psicològics: Amb la teràpia assistida amb animals es millora l’autoestima i es fomenta la responsabilitat, la capacitat i la competència. A més, els nivells d’ansietat es redueixen, al mateix nivell que la sensació de soledat.
  • Cognitius: Estimula el llenguatge, la memòria recent i augmenta i manté la capacitat de concentració i atenció.

 

Bibliografia

  1. Friedmann E, Son H. The human-companion animal bond: how humans benefit. Vet Clin North Am Small Anim Pract. 2009;39:293—326.
  2. Widmar DH, Feuillan KA. Animal-Assisted Therapy. En: Grabois M, Garrison SJ, Hart KA, Lehmkuhl LD, editores. Physical medicine and rehabilitation —the complete approach. Oxford: Blackwell; 2000. p. 733—61.
  3. Nimer J, Lundahl B. Animal-assisted therapy: a meta-analysis. Anthrozoos. 2007;20:225—38.
  4. International animal assisted interventión [Internet]. Amsterdam: IAAI; 2013 [actualizado 28 dic 2018; citado 12 nov 2020]. Disponible en: https://aai-int.org/aai/animal-assisted-intervention/
  5. Muñoz-Lasa S, Máximo Bocanegra N, Valero Alcaide R, Atín Arratibel MA, Varela Donoso E, Ferriero G. Animal assisted interventions in neurorehabilitation: a review of the most recent literature. Neurologia. 2015 Jan-Feb;30(1):1-7.

Publicacions relacionades