Aspace Difon

els mestres d'educació especial

Quan pensem en la figura del mestre, evoquem la nostra pròpia història i recordem algun mestre que ens va ajudar a créixer i a aprendre amb paciència, empatia i respecte. Un bon mestre deixa empremta en l'alumne i també en la seva família, perquè els acull i els acompanya en el procés de desenvolupament i creixença dels seus fills.

A l'escola d'Aspace concebem l'alumne d'una manera global i vivim el dia a dia amb ell com un repte il·lusionant que ens motiva a ser flexibles, creatives i a reinventar-nos per adaptar-nos a les necessitats d'aprenentatge, emocionals i de salut que tots ells presenten.

Al llarg dels anys, hem après molts idiomes: el llenguatge particular que cada infant té. Molts dels nostres alumnes tenen greus dificultats comunicatives, és per això que els escoltem de manera activa, percebent i interpretant amb una mirada els seus sentiments, les seves emocions, les seves dificultats, les seves angoixes i també els seus avenços i les seves victòries.

Un dels secrets és la paciència i el positivisme, per tal de descobrir el potencial de cada infant de l'escola. Els transmetem que amb esforç i paciència podrem aconseguir petits o grans progressos que els ajudaran a créixer i els faran feliços.
Per a nosaltres, l'educació és un procés integral que parteix de la realitat de l'alumne i es fonamenta en els següents pilars:

  • Ensenyar a ser: desenvolupar el propi jo a partir de les necessitats primerenques, a través de l'experimentació, la descoberta del cos i la relació amb l'altre a partir dels vincles emocionals i afectius.
  • Ensenyar a sentir: ajudar-los a ser capaços d'identificar i reconèixer els seus estats emocionals i les seves emocions. Que les puguin regular i les puguin expressar de manera adequada.
  • Ensenyar a conèixer: ajudar als nostres alumnes a descobrir i comprendre el món que ens envolta.
  • Ensenyar a fer: acompanyar-los en els aprenentatges instrumentals i la descoberta de l'entorn afavorint experiències vivencials, l'exploració, la manipulació i la creació.
  • Ensenyar a conviure: arribar a desenvolupar la competència social, basant-nos en el respecte, l'harmonia, la solidaritat i l'empatia.

Les mestres de la nostra escola, igual que els mestres d'arreu del món tenim l'objectiu de desenvolupar en els nostres alumnes competències cognitives i aprenentatges funcionals que els facin ser tan autònoms com sigui possible. En el nostre cas en concret ens trobem amb nens i nenes, i nois i noies amb unes necessitats especials que fa que la nostra manera d'ensenyar ha de ser, si cap, més innovadora, flexible i respectuosa amb l'alumne i amb les seves circumstàncies.

Les rutines diàries, els aprenentatges vivencials, les activitats motivadores i les metodologies variades són les eines bàsiques que tenim per aconseguir els objectius que ens hem marcat per cadascun dels nostres alumnes, i cada aprenentatge assolit, cada repte conquerit i en definitiva cada gran o petit avenç és un triomf d'ells que ens enorgulleix i ens fa feliç a nosaltres.

Els aprenentatges que neixen a l'escola continuen a cada una de les cases dels nostres infants i joves, per això és tan important formar equip amb les famílies, respectant-los i transmetent-los empatia així com donant-los solucions i suport quan ho requereixen.

Autor
P. Hernández, A.R. Martínez, M. Sala - Mestres

Escola d'Educació Especial d'Aspace

Categoria:
Educació

Publicacions relacionades