Aspace Difon

Psicologia escolar i pluridiscapacitat

Com a professionals de la psicologia escolar, el principal objectiu de treball és prioritzar la salut mental i el desenvolupament harmònic i global dels alumnes, així com, donar suport en la criança a les seves famílies i assessorament especialitzat als diversos equips que els atenen.

Participar en l'atenció educativa vers el desenvolupament, des de les primeres etapes de la vida, per detectar i prevenir qualsevol trastorn del desenvolupament propi i característic dels alumnes amb pluridiscapacitat, paràlisi cerebral i altres patologies del desenvolupament.

Avaluació psicoeducativa referida a la valoració de les capacitats personals i grupals, en relació amb els objectius educatius i terapèutics, així com a l'anàlisi del funcionament de les situacions educatives (equips multidisciplinaris). Lligat a aquest procés, les psicòlogues proposen i/o realitzen intervencions per a millorar les competències educatives dels alumnes, de les condicions educatives i del desenvolupament de solucions en les possibles dificultats detectades en l'avaluació.

La tasca de les psicòlogues és atendre les diferents necessitats que es detecten en els alumnes dins d'un treball intern i multidisciplinari, que vol oferir una atenció global. Les tasques es defineixen en dos grans àmbits d'acció: els relacionats amb l'avaluació i els referits a l'atenció directa.

Les tècniques que s'utilitzen en l'avaluació són l'entrevista psicològica (individual, familiar...), l'observació directa, els tests psicològics (seleccionant els més adients en cada cas) i la coordinació amb els grups multidisciplinaris, així com la coordinació amb altres serveis que atenguin a l'alumne/a.

En relació amb la intervenció directa, és important estar presents a tots els grups aula durant la setmana, com a mínim, durant 1 hora 30 minuts.

Els principals eixos de treball són:

  • L'atenció, des de la clínica i la psicopedagogia, als alumnes amb edats compreses entre els 3 i els 21 anys.
  • L'atenció a les famílies, que comença amb la primera acollida, on les psicòlogues fan una anàlisi de la situació familiar i personal dels alumnes, independentment de l'edat d'accés al centre. Aquesta anàlisi es complementa amb les coordinacions necessàries amb altres serveis com l'EAP, els centres educatius d'origen i altres. Donar suport terapèutic a les famílies, mitjançant entrevistes terapèutiques, per tal d'aconseguir criteris i eines d'actuació conjunta. Destaca la importància d'acompanyar les famílies al llarg de la seva trajectòria a l'escola.
  • L'assessorament als equips multidisciplinaris. Pel que fa a l'atenció global, les psicòlogues acompanyen a l'alumne al llarg de tota la seva escolarització, garantint el coneixement de la seva evolució, i el de la seva família, al llarg d'aquest període i facilitant la tasca professional dels diversos grups escolars (aules).
  • La realització de tractaments de suport psicopedagògic de caràcter individual i/o grupal, per tal d'atendre les necessitats psicològiques d'aquells alumnes que ho requereixin.
  • L'elaboració dels informes psicològics dirigits als professionals del centre educatiu, així com, a les famílies i d'altres centres de derivació (C.T.O., C.E.T, PFI...).
  • Coordinacions externes (Centres residencials, Serveis Socials, Escoles ordinàries, Instituts, centres hospitalaris, CSMIJ, Equip d'Atenció Pal·liativa ...), dirigides a fer una anàlisi global de l'estat dels i les alumnes durant la seva escolaritat.

Autor
Raquel Carroquino - Sots-directora i Psicòloga

Escola d'Educació Especial d'Aspace

Autor
Roser Piñol - Psicòloga

Escola d'Educació Especial d'Aspace

Categoria:
Salut mental
,
Educació

Publicacions relacionades