Aspace Difon

Impacte de les tecnologies d'eHealth en les patologies del neurodesenvolupament, la paràlisi cerebral i la pluridiscapacitat

La telemedicina és un concepte que neix a la dècada dels 70 amb el desenvolupament de les tecnologies -ordinadors, internet, mòbils...-. La seva aparició respon a la necessitat de fer front a les barreres geogràfiques, per tal d’incrementar l'accessibilitat a la cura de la salut, especialment en zones aïllades i països en desenvolupament.

El terme telemedicina significa proveir serveis de salut a distància mitjançant recursos tecnològics, per tal d’optimitzar l'atenció, el temps,  les despeses, i incrementar l'accessibilitat. Actualment, aquest terme, però, ha evolucionat i s'ha impregnat també de la filosofia implícita d'aquestes tecnologies -noves formes de pensar, treball en xarxa, pensament global, compartir com a valor-, donant pas al terme eSalut (eHealth), amb una visió més holística de tot el procés administratiu i assistencial que viu la persona.

Arran de la pandèmia provocada per la COVID-19, que va actuar com a catalitzador per a la posada en marxa i introducció accelerada de les tecnologies aplicades a la Salut, volem destacar els reptes i oportunitats que ens brinda aquest aprenentatge en l'àmbit de la telemedicina respecte al col·lectiu de persones amb pluridiscapacitat, paràlisi cerebral i altres patologies del neurodesenvolupament.

Existeixen evidències que l'ús de les tecnologies eHealth són útils pel tractament i seguiment de les afeccions cròniques, incloses aquelles que presenten trastorns del moviment. Així i tot, ha estat un recurs infrautilitzat, donada la complexitat tècnica que comporta de cara a la persona que presenta aquests trastorns.

El Servei de Tecnologies de Suport de la Fundació Aspace Catalunya, assessora en les opcions d'accessibilitat que disposen els telèfons intel·ligents, les tauletes i els ordinadors, per tal que les persones amb alta complexitat puguin fer ús d'aquest recurs d'eHealth. D’aquesta manera, es facilita un nou canal de comunicació amb els professionals de salut que permet incrementar l'adherència al procés assistencial, facilitant així l'accessibilitat a l'atenció sanitària.

En l'àmbit de la pluridiscapacitat es requereix una cartera de serveis global i altament especialitzada per tal de donar suport a les necessitats de la persona, que requereix una atenció continuada i adaptada a les necessitats que van apareixent. Acord a les opcions que ens ofereixen les tecnologies d'eHealth, moltes accions es poden realitzar telemàticament,  afavorir el contínuum assistencial, com ara: ajustar la mediació, fer seguiment ortopèdic, realitzar avaluacions de rehabilitació i salut mental o seguiment de simptomatologies motòriques, sensorials i conductuals entre d'altres.

El dany neurològic no progressiu defineix la paràlisi cerebral, però això no implica un comportament clínic uniforme i inalterable. Per tant, les persones amb paràlisi cerebral, presenten alteracions en el to muscular que poden interferir en les activitats de la vida diària, limitant l'oportunitat de participar activament a la societat. Aquestes alteracions, a més, poden conduir a canvis esquelètics, com ara deformitats osteoarticulars, que poden causar dolor i disfunció, afectant la salut, benestar i qualitat de vida.

Gràcies a la introducció de les diferents tecnologies basades en eHealth -canals de comunicació, dispositius portàtils, monitoratges a través de plataformes web, etc.- es presenten noves oportunitats, com ara la televigilància.  Això pot esdevenir en un sistema de suport per a la presa de decisions, ja que es combina la informació de la història clínica electrònica amb les avaluacions físiques i guies de la pràctica clínica, cosa que facilita el seguiment per a la detecció precoç, així com les intervencions ràpides, que contribueixen a la prevenció de reingressos hospitalaris o empitjorament de la qualitat de vida de la persona.

El model d'atenció sanitària ha anat transformant-se cap a una medicina participativa vers la conducta paternalista anterior. Aquesta medicina predictiva, personalitzada, preventiva i participativa, té gran rellevància en trastorns crònics, ja que ens presenta l'oportunitat de fer un canvi de presència terapèutica. El pacient pot fer les seves consultes des de la llar, sense la necessitat de desplaçar-se a l’hospital, més enllà de l’exploració física, aquest model ens permet l'observació funcional en el medi natural de la persona, facilitat així un enfocament holístic i no únicament somàtic.

Podem afirmar, doncs, que l'ús de tecnologies especialitzades en eHealth, impacta positivament en oferir una atenció multidisciplinària, facilitant l’accessibilitat a diversos professionals de salut al mateix temps. D’aquesta manera, facilita opcions terapèutiques de seguiment en temps real a pacients i familiars, independentment de la distància geogràfica,  promovent així la participació de les persones amb patologies del neurodesenvolupament, paràlisi cerebral i pluridiscapacitat.

És per això que ho considerem un recurs estratègic i complementari a l'atenció presencial, que ens permet minimitzar el deteriorament i danys físics, funcionals, emocionals i conductuals irreversibles, repercutint en la qualitat de vida i l’autonomia de les persones ateses.

BIBLIOGRAFIA:

Ben-Pazi H, Beni-Adani L, Lamdan R. Accelerating Telemedicine for Cerebral Palsy During the COVID-19 Pandemic and Beyond. Front Neurol. 2020 Jun 26;11:746.

Rodríguez Mariblanca M, Cano de la Cuerda R. Mobile applications in children with cerebral palsy. Neurologia (Engl Ed). 2021 Mar;36(2):135-148. English, Spanish.

Cankurtaran D, Tezel N, Yildiz SY, Celik G, Unlu Akyuz E. Evaluation of the effects of the COVID-19 pandemic on children with cerebral palsy, caregivers' quality of life, and caregivers' fear of COVID-19 with telemedicine. Ir J Med Sci. 2021 Nov;190(4):1473-1480.

Autor
Carlos Varela - Director Serveis de Rehabilitació Perifèrics / Fisioterapèuta

Serveis Perifèrics

Publicacions relacionades