Camí adaptat a Tokio 2020

Com ja sabreu per altres notícies aparegudes a la web, des del servei d'esports estem desenvolupant un projecte a 4 anys vista anomenat "Camí adaptat a Tokio 2020.  Tot seguint el cicle olímpic, es va desenvolupant un paquet bàsic d'activitat física, format per activitat aquàtica i esport per tothom, i d'altres que van trobant cabuda al llarg dels trimestres:  els intercanvis, les jornades recreatives "fem el cim", els tastets esportius i altres activitats que, en un marc continuista, es poden anar intercalant. 
 
El fil conductor de tot el projecte és la creació d'un joc de taula que divulgui l'esport adaptat, les alternatives a la comunicació verbal i els bons hàbits en activitat física. És un joc de taula de preguntes i respostes, a l'estil del molt conegut "Trivial Pursuit".
 

1r curs:

El curs passat, els usuaris dels diferents centres d'Aspace van participar en l'elaboració de 60 preguntes i respostes sobre temàtiques diferents.
 

2n curs:

Durant aquest trimestre tot l'alumnat del centre prepararà preguntes i respostes que ens faran arribar (sobre reglaments esportius, adaptacions de materials i activitats, expressió corporal, esport adaptat....) segons el curs en el que estiguin; tot plegat, liderat pel departament didàctic d'educació física, del qual Carlos González n'és actualment el cap del departament.