Aspace Difon

APLICACIONS ACTUALS DEL COENZIM Q10

El coenzim Q10 (CoQ10) (ubidecarenona o ubiquinona) és un cofactor que opera en la membrana mitocondrial interna on participa en la generació de trifosfat d'adenosina (ATP). És un antioxidant que actua protegint la cèl·lula de l'estrès oxidatiu i, a través de les membranes del lisosoma, facilita la descomposició dels productes de rebuig cel·lulars.

El CoQ10 és l'únic antioxidant liposoluble que se sintetitza cel·lularment. També s'ingereix en la dieta i en suplements.
Els aliments que tenen més contingut en CoQ10 són les verdures de fulla verda (espinacs i bròcoli), les nous, els crustacis, la carn (especialment les carcasses) Més del 60% del Q10 ingerit no s'assimila. L'absorció augmenta si s'acompanya d'aliments greixosos. Després de ser absorbit el CoQ10, s'incorpora al fetge i d'aquí és distribuït a diferents òrgans i teixits, especialment als citats anteriorment. La semivida d'eliminació terminal del CoQ10 al plasma és, aproximadament, de 33 hores. El CoQ10 és bàsicament segregat per la bilis i excretat amb les femtes

Tot i que el CoQ10 es troba en la membrana mitocondrial de totes les cèl·lules de l'organisme, la concentració més gran està al cor, al fetge, als ronyons i al teixit muscular. Amb l'envelliment, el cos es torna deficient en CoQ10, el que resulta en diverses manifestacions sistèmiques. A escala cel·lular, una de les conseqüències de la deficiència de CoQ10 és l'apoptosi, que es pot visualitzar en els teixits del sistema nerviós central (SNC).

Les malalties que afecten la retina i el cervell com la degeneració macular associada a l'edat (DMAE), el glaucoma, la malaltia d'Alzheimer (DA) i la malaltia de Parkinson (PD) han mostrat defectes en les reaccions bioquímiques cel·lulars atribuïdes a nivells reduïts de CoQ10. A través d'investigacions addicionals sobre la patogènesi d'aquestes condicions, els efectes de la deficiència de CoQ10 es poden contrarestar mitjançant la suplementació.

Des del punt de vista terapèutic el CoQ10 està demostrant tenir efectes beneficiosos en la recuperació d'algunes neuropaties òptiques (1), de la retinopatia isquèmica de diverses causes (2), de la degeneració macular associada a l'edat (DEMAE)(3), redueix els efectes miopàtics de les estatines, millora l'evolució de les encefalomiopaties mitocondrials, protegeix de l'estrès oxidatiu i té efecte antienvelliment, antiinflamatori, estimula el sistema immunitari front a les infeccions, i presenta un efecte preventiu enfront de la “cascada” de citocines, etc.

Les dosis de suplementació efectives oscil·len entre 100mg i 200mg segons els autors. En alguns casos es recomana fer-la de per vida quan, en retirar-la, s'observa un deteriorament de la clínica.

-----------

APLICACIONES ACTUALES DE LA COENZIMA Q10

La coenzima Q10 (CoQ10) (ubidecarenona o ubiquinona) es un cofactor que opera en la membrana mitocondrial interna donde participa en la generación de trifosfato de adenosina (ATP). Es un antioxidante que actúa protegiendo la célula del estrés oxidativo y, a través de las membranas del lisosoma, facilita la descomposición de los productos de rechazo celulares.

El CoQ10 es el único antioxidante liposoluble que se sintetiza a nivel celular. También se ingiere en la dieta y en suplementos. Los alimentos que tienen más contenido en CoQ10 son las verduras de hoja verde (espinacas y brócoli), las nueces, los crustáceos, la carne (especialmente las carcasas). Más del 60% del Q10 ingerido no se asimila.
La absorción aumenta si se acompaña de alimentos grasientos. Después de ser absorbido, lo CoQ10 se incorpora al hígado y de aquí distribuye a diferentes órganos y tejidos, especialmente a los citados anteriormente. La semivida de eliminación terminal del CoQ10 al plasma es, aproximadamente, de 33 horas. El CoQ10 es básicamente segregado por la bilis y excretado con los excrementos

A pesar de que lo CoQ10 se encuentra en la membrana mitocondrial de todas las células del organismo, la mayor concentración está en el corazón, hígado, riñones y tejido muscular. Con el envejecimiento, el cuerpo se vuelve deficiente en CoQ10, el que resulta en varias manifestaciones sistémicas. A nivel celular, una de las consecuencias de la deficiencia de CoQ10 es la apoptosis, que se puede visualizar en los tejidos del sistema nervioso central (SNC).

Las enfermedades que afectan la retina y al cerebro, como la degeneración macular asociada en la edad (DMAE), el glaucoma, la enfermedad de Alzheimer (DA) y la enfermedad de Parkinson (PD), han mostrado defectos en las reacciones bioquímicas celulares atribuidas a niveles reducidos de CoQ10. A través de investigaciones adicionales sobre la patogénesis de estas condiciones, los efectos de la deficiencia de CoQ10 se pueden contrarrestar mediante la suplementación.

Desde el punto de vista terapéutico, lo CoQ10 está demostrando tener efectos beneficiosos en la recuperación de algunas neuropatías ópticas(1), de la retinopatía isquémica, de varias causas(2), de la degeneración macular asociada en la edad (DEMAE)(3), reduce los efectos miopáticos de las estatinas, mejora la evolución de las encéfalo-miopatías mitocondriales, protege frente al estrés oxidativo y tiene efecto anti-envejecimiento, antiinflamatorio, estimula al sistema inmunológico frente a las infecciones, y tiene un efecto preventivo frente a la cascada de citocinas, etc.

Las dosis de suplementación efectivas oscilan entre 100mg y 200mg según los autores. En algunos casos se recomienda hacerla de por vida cuando, al retirarla, se observa un deterioro de la clínica.

 

RECULL BIBLIOGRÀFIC/BIBLIOGRAFÍA

1- Coenzyme Q10 treatment improved visual field after homonymous quadrantanopia caused by occipital lobe infarction

Beatriz Fernández-Vegaa,b,c,∗, Héctor González-Iglesias,b,∗∗, José Antonio Vega c,e,Javier Niciezad, Álvaro Fernández-Vega, American Journal of Ophthalmology Case Reports 13 (2019) 70–75

2- The Use of Vitamins and Coenzyme Q10 for the Treatment of Vascular Occlusion Diseases Affecting the Retina.  Fernández-Vega B, Nicieza J, Álvarez-Barrios A, Álvarez L, García M, Fernández-Vega C, Vega JA, González-Iglesias H. Nutrients. 2020 Mar 9;12(3):723. doi: 10.3390/nu12030723. PMID: 32182869 Free PMC article

3- Improvement of visual functions and fundus alterations in early age-related macular degeneration treated with a combination of acetyl-L-carnitine, n-3 fatty acids, and coenzyme Q10 Ophthalmologica. May-Jun 2005;219(3):154-66.     doi:10.1159/000085248 J Feher 1, B Kovacs, I Kovacs, M Schveoller, A Papale, C Balacco Gabrieli

4- Metabolic therapy for early treatment of age-related macular degenerationOrv Hetil. 2007 Dec 2;148(48):2259-68.        doi:10.1556/OH.2007.28250.János Fehér 1, Bálint Kovács, Illés Kovács, Mónika Schvöller, Gabrieli Corrado Balacco Abstract

5- Coenzyme Q10 a mitochondrial restorer for various brain disorders Nilima Pradhan  1   2 , Charan Singh  3   2, Arti Singh  4   5

6- Neuroprotection of Coenzyme Q10 in Neurodegenerative Diseases Xifei Yang  1, Yanling Zhang, Hua Xu, Xiaobin Luo, Jun Yu, Jianjun Liu, Raymond Chuen-Chung Chang

7- Coenzyme Q10 and Neurological Diseases Michelangelo Mancuso  1, Daniele Orsucci  2, Valeria Calsolaro  2, Anna Choub  2, Gabriele Siciliano  2

8- Coenzyme Q10 in neuromuscular and neurodegenerative disorders. Mancuso M, Orsucci D, Volpi L, Calsolaro V, Siciliano G. Curr Drug Targets. 2010 Jan;11(1):111-21. doi: 10.2174/138945010790031018. PMID: 20017723 Review.

 

 

Autor
Dra. M. Teresa Noguer Torrell - Neuroftalmòloga

Unitat Polivalent Aspace (UPA)

Categoria:
Neurologia

Publicacions relacionades