Altres activitats commemoratives

Sabies que...?

Publicacions setmanals per donar a conèixer una mica més l'entitat. 

Visualitza'ls a l'enllaç: https://vimeo.com/channels/1683305

 

Abans i ara

Imatges històriques, representades i adaptades al present.


Persona usuària del CDO Montjuïc en un taller ocupacional -2020 / Persona usuària en un taller ocupacional a la Rediència Alella -1961

 


Alumnes i mestres a l'escola 2020 / Alumnes i mestres a l'escola 1961 


Sessió de logopèdia 2021 / Sessió de logopèdia 1961 Escola - Centre pilot 2021 / Escola - Centre pilot 1961 

Centre de Teràpia Ocupacional- Poblenou - Persones usuàries 2021 /  Persones usuàries 1999

Centre de Teràpia Ocupacional - Badalona. Persones usuàries 2003 - /  Persones usuàries 2021