Centre de Dia i Ocupacional Montjuïc (CDO Montjuïc)

El Centre de Dia i Ocupacional Montjuïc és un servei adreçat a persones adultes amb greu discapacitat física i altres patologies del desenvolupament, que duu a terme, mitjançant una atenció diürna de tipus rehabilitador i habilitador, els serveis de teràpia ocupacional pertinents, a fi que puguin assolir, dins de les possibilitats de cadascú i a través d'un programa individual, la màxima integració social.


Línia de Treball
Es basa en potenciar el desenvolupament humà dels nois, valorant tots els aspectes de la vida quotidiana mitjançant l'aprofitament de tots els recursos dels que disposem des dels humans fins les noves tecnologies, intentant potenciar la qualitat de vida i la normalització en els seu entorn.

Objectius

 • L'ajustament personal: consistent en potenciar totes les capacitats de la persona afectada per tal d'aconseguir tant la seva autonomia personal com social.
 • L'ocupació terapèutica: consistent en desenvolupar tasques amb les quals, sempre que sigui possible, la persona pot adonar-se de l'assoliment d'un resultat material i satisfactori d'allò que fa, evitant les simples ocupacions rutinàries o sense funcionalitat.


Activitats

 • Disseny i creació d'una revista
 • Informàtica
 • Teràpia Ocupacional
 • Musicoteràpia
 • Logopèdia
 • Fisioteràpia
 • Esports: boccia, natació...
 • Tallers: carnestoltes, cuina...
 • Sortides
 • Multisensorial
 • Teràpia amb gossos