Teràpia assistida amb gossos

Les intervencions assistides amb gossos són una modalitat terapèutica de recent incorporació que està mostrant bons resultats en el camp de la neurorehabilitació (1, 2)

La no reglamentació i el caràcter de vegades lúdic d'aquestes activitats han donat lloc a la percepció escèptica de les mateixes per part dels professionals de la salut. No obstant això, tant als Estats Units, com principalment al nord d'Europa, s'ha començat a realitzar aquestes teràpies de forma reglada i sistematitzada, buscant resultats concrets, utilitzant metodologia pròpia del camp de ciències de la salut i plasmant els resultats en publicacions i en revistes científiques (3)

Segons la International Animal Assisted Intervention (IAAI), la teràpia assistida amb animals (TAA) està dissenyada per promoure la millora del funcionament físic, social, emocional i / o cognitiu de les persones involucrades (2,4)  en les quals un equip especialment capacitat per al maneig d'animals forma part integral. Ha de ser dirigit per un professional amb experiència i especialitzat dins del seu àmbit professional. Cal que es plantegi objectius específics per a cada individu involucrat i el procés ha de ser documentat i avaluat.

Donada la tendència natural d'alguns animals per a crear forts llaços amb les persones, generant una forta comunicació no verbal, s'ha demostrat que les teràpies assistides amb gossos produeixen els diferents beneficis, físics, psíquics i socials (5).

Des de Fundació Aspace fa més de 5 anys que oferim el servei de teràpia assistida amb gossos conjuntament amb “proyecto tan amigos”. És una teràpia complementària de rehabilitació on busquem potenciar diferents aspectes de la persona aprofitant la motivació que genera l’animal, per tal d’aconseguir un major grau de participació. El caràcter lúdic de les sessions ajuda a l’obtenció dels resultats, sense sensació d’estar rebent una sessió de rehabilitació.

Alguns dels beneficis que ens aporten les sessions de TAA són els següents:

  • Físics:  Degut a l'augment de motivació i participació podem incidir en  la rehabilitació física, estimulació sensorial, millora de les habilitats fines i gruixudes, millora de la mobilitat, desplaçaments i de l’equilibri.
  • Socials: Treball de les habilitats socials i les pautes de conducta, potenciació i millora de les interaccions amb els altres, afavoriment de la connexió i comunicació amb l’entorn.
  • Psicològics: millora de l’autoestima, foment de la responsabilitat, capacitat i competència, reducció dels nivells d’ansietat i reducció de la sensació de soledat.
  • Cognitius: estimulació del llenguatge, la memòria recent, augment i/o manteniment de la capacitat de concentració i atenció.

 

  1. Friedmann E, Son H. The human-companion animal bond: how humans benefit. Vet Clin North Am Small Anim Pract. 2009;39:293—326.
  2. Widmar DH, Feuillan KA. Animal-Assisted Therapy. En: Grabois M, Garrison SJ, Hart KA, Lehmkuhl LD, editores. Physical medicine and rehabilitation —the complete approach. Oxford: Blackwell; 2000. p. 733—61.
  3. Nimer J, Lundahl B. Animal-assisted therapy: a meta-analysis. Anthrozoos. 2007;20:225—38.
  4. International animal assisted interventión [Internet]. Amsterdam: IAAI; 2013 [actualizado 28 dic 2018; citado 12 nov 2020]. Disponible en: https://aai-int.org/aai/animal-assisted-intervention/
  5. Muñoz-Lasa S, Máximo Bocanegra N, Valero Alcaide R, Atín Arratibel MA, Varela Donoso E, Ferriero G. Animal assisted interventions in neurorehabilitation: a review of the most recent literature. Neurologia. 2015 Jan-Feb;30(1):1-7.

Aquest programa és possible gràcies a:

Tornar a Projectes