Fisioteràpia respiratòria

Un elevat percentatge de persones amb paràlisis cerebral presenten alteracions a nivell cardiorespiratori. La dificultat de moviment, la falta d'activitat motriu, les alteracions de la musculatura i les deformitats ortopèdiques associades faciliten l'aparició de dificultats en l'àmbit respiratori. Paral·lelament, la dificultat i la possible lesió del teixit pulmonar augmenta amb les dificultats de deglució que poden provocar l'aspiració d'aliments, líquids i, en molts casos, de les pròpies secrecions com la saliva, provocant l'alteració respiratòria de manera crònica.

El tractament es realitza per part d'un professional especialitzat en l'àmbit. La fisioterapeuta té per objectiu tractar i facilitar, individualment, l'eliminació de secrecions bronquials, millorar la ventilació-perfusió i l'intercanvi de gasos, evitar les infeccions i complicacions respiratòries, així com mantenir i/o millorar la capacitat cardiorespiratòria, sent aquesta una de les principals causes de mort en la població amb paràlisis cerebral.

El tipus de tractament vindrà determinat per l'exploració cardiorespiratòria prèvia al tractament, moment en el qual es decidirà les tècniques específiques a aplicar. Es realitzen tant maniobres manuals com tècniques instrumentals, des del drenatge autogen assistit, maniobres d'eliminació de secrecions, tècniques ventilatòries, nebulització i fluïdificació de les vies i l'administració de medicació pels casos en què estigui indicada per part de l'equip mèdic. A més, cal ressaltar la importància del tractament posicionador en la fisioteràpia respiratòria adequada a cada cas individual.
 

Aquest programa és possible gràcies a:

Tornar a Projectes