Estimulació multisensorial

L’estimulació multisensorial (EMS) és una manera d’interactuar amb les persones amb discapacitat. Proporcionem eines per treballar i millorar les seves condicions de vida utilitzant mitjans i estratègies que treballen les capacitats més bàsiques de l’ésser humà: sensació, percepció i integració sensorial.

Busquem benestar emocional i físic. Millorem les relacions interpersonals i potenciem el desenvolupament personal. L’EMS ens permet compensar la pròpia experiència, donada la falta de moviment propi i la dificultat d’adaptació als canvis de l’entorn. Ens permet, també, ajudar les persones a descobrir-se, a relacionar-se amb l’entorn, mitjançant experiències senzilles i estructurades. Sobretot busquem que la persona gaudeixi i s’ho passi bé.

Aportem eines i estratègies per millorar les seves respostes, treballant l’obertura als diferents sentits, comunicant la sensació d’estar vius (a través de l’olor, el gust, el tacte, etc.), provocant un augment de la receptivitat sensitiva, establint una relació amb l’entorn més proper. També per augmentar la participació del màxim d’usuaris possibles dels nostres centres, especialment aquelles persones més afectades motriument i amb més dificultats.

Tornar a Projectes