Activitat aquàtica

El medi aquàtic és un entorn facilitador per a la realització d'activitat física gràcies al fet d'eliminar les restriccions gravitacionals. Això permet exercitar pràcticament la totalitat del cos i la musculatura, evitant la càrrega excessiva de zones concretes, a més de donar als moviments un caràcter tridimensional gràcies a la flotació, facilitant la realització d'exercicis que serien molt més complexos de dur a terme al medi terrestre.

En l'àmbit fisiològic presenta beneficis tant a nivell circulatori com respiratori. El fet d'estar submergit a l'aigua genera un augment del retorn sanguini i una disminució de la sobrecàrrega cardíaca (facilita el treball del sistema circulatori). A més, la pressió que genera l'aigua cap al propi cos permet exercitar el sistema cardiorespiratori sense que calgui executar activitats complexes amb grans destreses motores. La temperatura de l'aigua també pot ajudar a reduir el to muscular i, en conseqüència, a realitzar moviments més amplis i eficients. Tal com afirma la O.M.S., el treball de la condició física a través de l'exercici disminueix el risc de mortalitat i afavoreix la millora de la qualitat de vida.

Per a aconseguir aquests beneficis és important que les condicions de pH i temperatura de l'aigua siguin adequades. A més d'això, els professionals hem de garantir la seguretat de l'usuari/ària durant l'activitat i a les entrades i sortides de l'aigua.

Els professionals del servei d'esports s'encarreguen de dissenyar i dinamitzar activitats i exercicis orientats al treball de la motricitat gruixuda (moviments globals) i de la motricitat fina (com per exemple exercicis de coordinació òcul-manual). A través d'aquests exercicis es poden aconseguir millores en el temps de reacció i en la velocitat i control dels moviments, en la força de les extremitats inferiors, la velocitat de la marxa, la mobilitat funcional i l'equilibri. Altres aspectes que es treballen a partir de l'activitat aquàtica són la consciència corporal i processos cognitius com l'atenció, la planificació i la presa de decisions.

L'objectiu en el disseny dels diferents exercicis és que tinguin transferència a les activitats de la vida diària. Com, per exemple, enfortir la musculatura que té com a funció mantenir la postura, en un medi facilitador com és l'aquàtic, permetrà veure resultats fora de l'aigua; el fet de treballar la musculatura implicada en la marxa dins de l'aigua, es veurà reflectit en una millora de la marxa en el medi terrestre.

El treball en el medi aquàtic es du a terme de forma personalitzada i individualitzada (ràtio d'un professional per a cada usuari/ària) per a satisfer les necessitats i els interessos de cada persona. Per enriquir les sessions a vegades fem dinàmiques grupals per afavorir el procés d'inclusió social de les persones que participen en l'activitat. El component lúdic i recreatiu de l'activitat és un element motivador que facilita l'aprenentatge i el desenvolupament dels continguts que es treballen.
 

Aquest programa és possible gràcies a:Tornar a Projectes