Lleure i respir

Les persones amb patologies del neurodesenvolupament, paràlisi cerebral o pluridiscapacitat, no solen disposar de recursos lúdics adequats a les seves necessitats. Requereixen d’una atenció específica i un equip de professionals especialitzats que vetllin per les seves necessitats sanitàries, educatives i psicosocials, amb un rati de 1 persona = 1 professional.

Des de la Fundació Aspace Catalunya s’organitzen activitats de Respir i Lleure per a joves i adults amb trastorns del neurodesenvolupament, paràlisi cerebral o pluridiscapacitat amb l’objectiu de compartir i fomentar la relació entre ells i/o amb altres persones sense discapacitat, a través d’activitats lúdiques.

Aquestes iniciatives també promouen i proporcionen a les famílies un espai de descans, de conciliació de la vida personal, laboral, familiar i social.

El Programa Respir i Lleure desenvolupa un projecte basat en 4 objectius:

 1. Suport a famílies de persones amb patologies del neurodesenvolupament, paràlisi cerebral i pluridiscapacitat. Oferir informació, assessorament, acompanyament i orientació sobre recursos, prestacions i serveis, suport emocional, activitats, etc.
   
 2. Oferir lleure de qualitat independentment de les necessitats de suport de les persones participants en conjunt amb la Fundació Pere Tarrés, una organització no lucrativa educativa i d'acció social que va néixer amb la finalitat de promoure l'educació en el lleure d'infants i joves. La missió de cada entitat és:

  La Fundació Aspace Catalunya aporta el coneixement en l'atenció a la persona amb paràlisi cerebral i farà d'intermediari amb les persones ateses participants a través dels equips de professionals especialitzats.

  Per la seva banda, la Fundació Pere Tarrés, experta en la promoció de l'Acció social i l'educació a través del lleure, gestiona l'organització i gestió d'activitats com les sortides, estades de cap de setmana, colònies d'estiu o casals. Totes adreçades a les persones usuàries dels serveis d'Aspace Catalunya.
   
 3. Oferir activitats d'oci, aprofitant les ofertes lúdiques i utilitzant els recursos comunitaris, per a les persones ateses.
   
 4. Proporcionar a les famílies i/o persones cuidadores un espai de temps, programat, que els permeti disposar de temps per a elles. Un temps que reverteix en les relacions familiars i socials i en la cura i prevenció de les situacions de sobrecàrrega física i emocional.

Portem a terme activitats de lleure per a persones amb patologies del neurodesenvolupament, paràlisi cerebral i pluridiscapacitat adaptades a les seves habilitats i moment vital.

Una oportunitat perquè puguin interactuar amb altres persones i també per a afavorir que les famílies puguin conciliar la cura amb els seus projectes personals i professionals així com acompanyar-los amb informació, derivació i assessorament per a la millora de la seva qualitat de vida.