Logopèdia

La Logopèdia és la disciplina que engloba l'estudi, prevenció, detecció, avaluació, diagnòstic i tractament dels trastorns de la comunicació humana: alteracions de la veu, de l'audició, de la parla, del llenguatge (oral, escrit, gestual); i de les funcions oro-facials i deglutòries.

La premissa principal del logopeda és rehabilitar, en la mida del possible, les funcions alterades. I, ajudant-se de les preservades, dotar al pacient d'estratègies d'ús de les seves habilitats, intentant que aprengui a combinar-les de manera útil i funcional per aplicar-les a les activitats de la seva vida diària.

Els serveis de l'equip són:

Exploració logopèdica: sessions d'exploració per valorar llenguatge, comunicació, parla, deglució o audició i poder elaborar un informe diagnòstic on constataran les proves realitzades i l'orientació diagnòstica.

Intervenció logopèdica individual: es realitzen sessions terapèutiques setmanals o quinzenals on es plantegen uns objectius específics a assolir, que es van revisant al llarg de la durada del tractament.

Intervenció logopèdica grupal: sessions terapèutiques setmanals o quinzenals, en grups de 3 a 6 persones ,que comparteixen els mateixos objectius de treball. En els grups es poden treballar diferents àrees com la comunicació, el llenguatge oral, o la lectoescriptura.

Grups d'atenció interdisciplinaris: tractament en parella, o grup petit, que es porta a terme amb diferents professionals de l'equip rehabilitador amb un objectiu específic. Aquests grups són dissenyats per portar-se a terme amb una logopeda i/o fisioterapeuta i/o terapeuta ocupacional i/o psicòleg.

Entrevistes d'orientació i assessorament a la família: al llarg del tractament oferim assessorament a les famílies de¡ les persones usuàries per atendre les necessitats específiques que vagin sorgint. A la vegada, es donen pautes d'activitats que es poden realitzar a casa perquè el tractament sigui el més satisfactori possible.

Coordinació amb altres serveis: coordinació amb els serveis educatius i de salut que estan en contacte amb la persona usuària. 

Dintre del Servei de Rehabilitació, comptem amb la Unitat de Deglució i Nutrició (UDN):

És una unitat especialitzada per a les persones amb paràlisi cerebral i altres alteracions del desenvolupament, des de la infància fins a l'edat adulta i vellesa, que presenten trastorns de la deglució i/o nutrició.

La unitat està formada per un equip interdisciplinari, integrat per una metgessa rehabilitadora -i màster en nutrició i dietètica-, dues logopedes expertes en deglució i una infermera especialitzada en dietes.