Atenció en treball social

Des del servei de Treball Social oferim acompanyament a totes les persones usuàries, així com a les seves famílies, per tal de donar resposta a les seves necessitats durant tot el procés assistencial.  

La figura de la treballadora social és transversal, fent treball en xarxa entre els diferents dispositius o serveis que atenen l'usuari i el seu entorn: Salut, serveis socials, ensenyament, dependència, infància, serveis territorials, inserció laboral, entitats tutelars i altres recurs o entitats. 

Entre les principals funcions i recursos, trobem: 

  • Acollir i informar a la família sobre el servei 
  • Activar els recursos de la persona usuària i la seva família
  • Donar orientació sobre recursos, ajudes, drets, deures, serveis i prestacions.  
  • Realitza visites de seguiment i acompanyament.  
  • Treballar amb la resta de l’equip interdisciplinari per tal d’aportar la dimensió social i cultural de la persona usuària i el seu entorn. Derivar a altres serveis i recursos sempre que sigui adient.