SERVEI D'OFTALMOLOGIA

ESPECIALITATS MÈDIQUES

Oftalmologia, neurofisiologia visual i oftalmo-pediatria: La oftalmologia clínica és l’especialitat mèdica que s’ocupa d’estudiar i analitzar les patologies que afecten a l’aparell visual. S’entén com a tal el conjunt format per els ulls, les òrbites, les connexions nervioses centrals i perifèriques i la repercussió que les capacitats visuals tenen en les capacitats de l’individu i a la inversa.

La neurofisiologia clínica és l’especialitat mèdica que explora el funcionament del sistema nerviós central i perifèric, utilitzant tecnologia altament especialitzada amb finalitats diagnòstiques i pronòstiques. En el cas de la oftalmologia estudia el funcionament de la retina i de la via òptica fins al àrea visual del cervell situada al lòbul occipital.

La oftalmo-pediatria és la disciplina que estudia i analitza les patologies que afecten el sistema visual en l’etapa infantil i la seva repercussió en el desenvolupament tant visual com global de l’infant.

CARTERA DE SERVEIS EN L’ÀREA D’OFTALMOLOGIA

Des del servei de Oftalmologia i Oftalmo-pediatria s'ofereixen i desenvolupen diferents tipus de visites:

Primera visita i acollida: són visites diagnòstiques que consisteixen en un anamnesi i exploració oftalmològica clàssica.

Visites de devolució: s’informa a la família, i al propi pacient, del diagnòstic i és completa amb la redacció d’un informe assistencial.

Visites de seguiment: un cop realitzat el procés diagnòstic, es fa la continuïtat assistencial de la patologia diagnosticada.

Coordinació: amb altres serveis, que poden ser de salut, socials i d’educació. Aquesta coordinació pot tenir diferents objectius, però sobretot és el d’oferir al pacient i les seves famílies una atenció integral i consensuada amb la xarxa.

Des del servei de oftalmologia s’ofereixen diferents tipus d’exploracions:

  • Valoració de l’agudesa visual
  • Valoració de la mobilitat ocular
  • Camp visual de confrontació
  • Biomicroscòpia
  • Refracció
  • Fons d’ull
  • Tonometria ocular
  • Paquimetria
  • Electrofisiologia ocular