Equip de Rehabilitació

Dra. Tamara Biedermann Villagra
Directora de Serveis de Salut
Medicina Física i Rehabilitació 
 
 

Dra. Francisca Gimeno
Esteve
Cap de Servei de Rehabilitació
Medicina física i Rehabilitació
 
 

Dr. Nicolás García
Rodríguez
Medicina física i Rehabilitació

 

 

Sr. Carlos Varela Ferro
Director Serveis de
Rehabilitació Perifèrics
Fisioterapeuta
 
 

Sr. Àngel Aguilar Morales
Director del Servei de Recursos
i Tecnologia de suport
Enginyer
 
 
 

Sra. Andrea Gimferrer
Juárez
Referent Àrea de
Logopèdia
 

 

Rhoda Nieves Rovira
Referent Àrea de Teràpia Ocupacional
 

 

Sra. Maider Pereda López
Referent Àrea de Fisioteràpia
 

 

Àrea de Logopèdia:

 
Andrea Gimferrer Juárez
Victoria E.Pascuas González
Gemma Mayral Hurtado
Mariana E.Beltramini Arrua
Laura Lacárcel Becerra
Núria Altayó Araque
Montse Guitard Olmeda
Cristina Benlloch Serrano
Víctor Santacruz Benaiges

 

Àrea de Teràpia   Ocupacional:

Rhoda Nieves Rovira
Cristina Rodríguez Roldán
Berta Gimeno Juan
Lorena Serrano Ferrer
Laura Tobella Pareja

 

 

Àrea de Fisioteràpia:

 
Maider Pereda López
Jaume Ciurana Subirà
Anna Ortega Martínez
Georgina Domènech García
Míriam Tur Segura
Anna Mangas Hernández
Xènia Menéndez
Joan Antúnez Tranque
Carlos Varela Ferro
Patricia Burgos Núñez
Daniel Alfayate Domingo
Yennifer Azorín Bonachera
Anna Puig Gallarda