Equip de Rehabilitació

Dra. Tamara Biedermann Villagra
Directora de Serveis de Salut
Medicina Física i Rehabilitació 
 
 

Dra. Francisca Gimeno
Esteve
Cap de Servei de Rehabilitació
Medicina física i Rehabilitació
 
 

Dr. Nicolás García
Rodríguez
Medicina física i Rehabilitació

 

 

Sr. Carlos Varela Ferro
Director Serveis de
Rehabilitació Perifèrics
Fisioterapeuta
 
 

Sr. Àngel Aguilar Morales
Director del Servei de Recursos
i Tecnologia de suport
Enginyer
 
 
 

Sra. Andrea Gimferrer
Juárez
Referent Àrea de
Logopèdia
 

 

Rhoda Nieves Rovira
Referent Àrea de Teràpia Ocupacional
 

 

Sra. Maider Pereda López
Referent Àrea de Fisioteràpia
 

 

Àrea de Logopèdia:

 
Núria Altayó Araque
Mariana Beltramini Arrua
Cristina Benlloch Serrano
Andrea Gimferrer Juárez
Montse Guitard Olmeda
Laura Lacárcel Becerra
Gemma Mayral Hurtado
Victoria Pascuas González
Víctor Santacruz Benaiges
 
 
 
 
 

 

Àrea de Teràpia   Ocupacional:

Berta Gimeno Juan
Rhoda Nieves Rovira
Cristina Rodríguez Roldán
Lorena Serrano Ferrer
Laura Tobella Pareja

 

 

Àrea de Fisioteràpia:

 
Daniel Alfayate Domingo
Joan Antúnez Tranque
Jennifer Azorín Bonachera
Patricia Burgos Núñez
Jaume Ciurana Subirà
Georgina Domènech García
Anna Mangas Hernández
Xènia Menéndez
Anna Ortega Martínez
Maider Pereda López
Anna Puig Gallarda
Míriam Tur Segura
Carlos Varela Ferro