El treball sensorial a l’escola.

Sabíeu que a la nostra escola comptem amb una sala i un carro multisensorials?

L’aula d'estimulació multisensorial és un espai habilitat perquè els nostres alumnes puguin interactuar amb el medi a través de l'estimulació dels seus sentits. És un espai ideal per treballar diferents tipus de necessitats del desenvolupament psicomotriu, a través de la relaxació i l'estimulació sensorial.

La principal finalitat de l’aula multisensorial és que els alumnes tinguin l'oportunitat d'estar exposats a estímuls controlats, amb un doble objectiu: adquirir una sèrie d'aprenentatges mitjançant la descoberta i desenvolupar el màxim potencial de les seves habilitats escolars, socials i intel·lectuals.

Una sessió a la sala de sensorial comença amb un ritual d’entrada que pot ser una cançó d’inici o una salutació coneguda pels membres del grup. Aquest ritual és molt important per a ells ja que els ajuda a situar-se en l’entorn i anticipar l’activitat que farem, a banda de proporcionar-los seguretat.

Durant tota la sessió intentem treballar els diferents sistemes sensorio-motrius: vestibular, propioceptiu, tàctil, visual, auditiu, olfactiu i vibratori.


Els agrada molt poder gaudir del moviment pujant a les hamaques, el balancí i la resta de gronxadors, per tal de sentir el seu cos d’una manera diferent.
Aquesta sala té la peculiaritat de poder estar a les fosques i gaudir d’un viatge visual a través del tub de bombolles, la fibra òptica i diferents projeccions a la paret. També permet l’estimulació somàtica aplicant pressió a diferents parts del cos utilitzant materials com les mantes de pes i les pilotes llises o rugoses, entre d’altres.

L’escola també disposa d’un carro sensorial, és un “Carro Snoezelen” que té format d’armari (amb rodes) on hi ha un conjunt bàsic de materials Snoezelen per treballar amb els alumnes a nivell sensorial.

Aquest carro permet que les activitats sensorials es puguin dur a terme en diferents llocs de l’escola. El conjunt bàsic de materials ens dóna l’oportunitat de tenir a l’abast eines que poden ser utilitzades a la mateixa aula, sense que el grup s’hagi de desplaçar a una aula especialitzada. D’aquesta manera es pot combinar amb els horaris establerts de l’aula de sensorial, i així es poden cobrir millor les necessitats dels nois i noies de l’escola.

Els materials que formen part d’aquest carro són: una columna de bombolles, fils de fibra òptica, un difusor d’aromes amb olis essencials, un projector amb un motor de rotació de diferents velocitats, i un conjunt de materials tàctils (pilota tàctil, mocadors de seda, jocs tàctils, bastons amb lluentons, fils fluorescents), entre d’altres.

Tant a la sala multisensorial com amb el carro intentem seguir el centre d’interès que en aquell moment s’estigui treballant a l’aula. La nostra visió del treball sensorial no només es basa en l’activitat que es duu a terme a la sala i/o amb el carro, sinó que és un enfoc transversal que s’inclou en totes les activitats escolars ja que és el que els nostres alumnes necessiten.

Categoria:
Projectes i tallers