L'escola d'educació especial d'Aspace

L’escola d’educació especial ASPACE és una escola concertada pel Departament d’Ensenyament que atén alumnes de 3 a 20 anys amb paràlisi cerebral i/o altres patologies del desenvolupament.

El nostre treball es planteja des del respecte a la diversitat dels ritmes evolutius i capacitats cognitives dels alumnes mitjançant el treball global i interdisciplinari.

L’escola disposa de 2 unitats d’Educació Infantil i 10 unitats d’Educació Primària, amb 8 alumnes per aula.

Les unitats s’estructuren en dues línies que s’organitzen en funció de l’edat i del nivell maduratiu dels alumnes:

  • LÍNIA 1: inclou alumnes amb necessitats educatives especials que mostren certes capacitats per arribar a assolir, de forma significativa, petits aprenentatges del currículum escolar ordinari mitjançant adaptacions del mateix.
  • LÍNIA 2: inclou alumnes amb pluridiscapacitat, amb els quals es prioritza un abordatge multisensorial per tal de potenciar de manera harmònica el seu desenvolupament

Cada aula disposa d'un equip de treball interdisciplinari format per:

  • Mestre d’educació especial.
  • Logopeda.
  • Fisioterapeuta.
  • Terapeuta ocupacional.
  • Monitor de menjador i esbarjo.

A més l’escola disposa d’un equip de psicologia, un equip d’infermeria i auxiliars, una musicoterapeuta i una treballadora social que treballen de manera transversal amb totes les aules. Disposem també d'un equip de metges que donen suport a nivell de salut a tots els alumnes. 
 


Descarrega't el tríptic de l'Escola