A l'escola fem Musicoteràpia.

Descobrim la nostra essència musical.

Els diferents grups de l'escola participen setmanalment en sessions de musicoteràpia.

La musicoteràpia és un espai on treballem objectius terapèutics en busca del benestar dels alumnes mitjançant diferents dinàmiques musicals i de relació entre els membres del grup que hi paticipa.

D’una banda estan els beneficis que té la musica per la salut: estimulació sensorial, motora, activació, relaxació.. etc i per l’altre, estan els beneficis relacionals que s’estableixen al realitzar una activitat que inclou a tothom, facilitant el potencial expressiu de cadascú.

La musica és un llenguatge universal, que arriba a tothom i que es pot expressar sense paraules mitjançant el so, ja sigui amb la veu o amb algun instrument. El major benefici que aporta la musicoteràpia té a veure amb la possibilitat d’expressió pels nens i nenes que no ho poden fer per altres vies, així com la motivació que aquesta activitat els hi aporta.

En les sessions els alumnes poden experimentar de manera sensorial a nivell tàctil, auditiu i vibracional, explorar i potenciar la seva veu a través dels sons que fan de manera natural, descubrir la seva expressió musical fent sonar diferents intruments, explorar el seu moviment espontàni a través de la dansa i fomentar la relaxació del cos, a través de la vibració dels instruments.

Us adjuntem una sèrie d'imatges perquè veieu com en gaudim.

Categoria:
Projectes i tallers