Protecció de dades

A la Fundació Aspace Catalunya ens prenem molt seriosament la seguretat de les dades personals amb les que tractem, així com els drets de les persones interessades a estar informades en tot moment i a gestionar les seves dades, tal i com reconeix el Reglament General de Protecció de Dades.

Qualsevol dubte o consulta relatiu al tractament de les dades personals o per ampliar informació us podeu adreçar a protecciodedades@aspace.cat.

Informació sobre els tractaments

Posem a disposició de cada persona una pàgina específica, en funció de la seva relació amb la Fundació Aspace Catalunya:

Exercici dels drets

Per a exercir qualsevol dels seus drets, cal que la persona interessada s’adreci al carrer Tres Pins 31-35 de Barcelona o a l’adreça electrònica protecciodedades@aspace.cat, aportant un document identificatiu i exposant el dret que es vol exercir, i si s’escau els motius o situació particular que ho fa necessari.

Els diferents models de sol·licitud es poden descarregar en els següents enllaços: