Què és la paràlisi cerebral

La Paràlisi Cerebral és un trastorn clínic, seqüela d'una alteració no progressiva del cervell en període de desenvolupament i caracteritzat per trastorns motors (to, postura i moviment) i freqüents signes associats (sensorials, mentals, ortopèdics, i/o epilèptics) que es tradueix en algun grau de Discapacitat (limitació en l'activitat i possible restricció en la participació) per la qual cosa es necessitarà una atenció Rehabilitadora integral.

Per tant la Paràlisi Cerebral és, en definitiva, un trastorn complex que precisa en la seva atenció d’una bona planificació assistencial des del primer moment. Sabem que la família, la societat, el sistema educatiu i de salut poden actuar com a elements positius i facilitadors de la integració i millora de les seqüeles d’aquestes persones o tot el contrari, sempre que parcialitzem les nostres actuacions i no les coordinem podem obtenir resultats negatius o menys afavoridors en el desenvolupament de l‘infant.

Aquesta necessitat d’atendre a l’infant i a la seva família des del moment en que apareixen els primers signes del trastorn i el que això significa per al futur de la persona (àmbits d’educació, salut i de benestar social) fa que quedi justificada que l’atenció sociosanitaria d’aquest col·lectiu és prou diferenciada, ja que les actuacions comencen a l'inici del cicle vital i acompanyaran a la persona durant tota la vida.


Una altra definició:

“Grup de trastorns del desenvolupament del moviment, el to muscular i la postura que limiten l’activitat, atribuïdes a alteracions no progressives, produïdes durant el desenvolupament cerebral del fetus o del nen.

El trastorn motor de la paràlisi cerebral generalment va acompanyat de trastorns sensorials, cognitius, de la comunicació, de la percepció i de la conducta. Així com, amb la presència  de crisis epilèptiques i secundàriament apareixen deformitats musculoesquelètiques.

(Executive Committe for the definition of Cerebral Palsy Developmental Medecine and Child Neurology 2007).

Diferenciem l’etiologia en:

Principals característiques: