Estructura Organitzativa

La Junta Directiva és l’òrgan de govern de l’entitat per delegació de l’Assemblea General i té, entre les seves facultats, la missió de representar, dirigir i adminis­trar l’Associació així com vetllar pel compliment de la finalitat social. És escollida per l’Assemblea General de socis i té un mandat de quatre anys.

La Junta Directiva de l’Associació de la Paràlisi Cerebral està formada per les següents persones (veure funcions als estatuts)

  • President: Sr. Lluís Farrés i Cardoso
  • Vicepresident: Sr. Jordi Portella i Rebordosa.
  • Secretari: Sr. Marcel Carrera i Cortiella
  • Vocals: Sra. Anna M. Aurell i Armengol, Sr. Carles Clua i Clua, Sra. Carmen López Iglesias i Sr. Josep M. Roch i Llamas.

EQUIP DIRECTIU

L’Equip Directiu està format per les següents persones:

  • Direcció General: Carles Sanrama i Sánchez
  • Direcció de Recursos Humans: Marta Borràs i Balmes
  • Direcció Assistencial: Anna Fornós i Barreras
  • Direcció Pedagògica: Paqui Hernández García
  • Direcció de Serveis Comunitaris: Míriam Torrella i Raymond

Tots ells formen part del Comitè de Direcció, òrgan consultiu coordinat i liderat pel Director General que marca les línies estratègiques a seguir, defineix objectius i avalua el grau d’acompliment d’aquests.

EQUIP DE PROFESSIONALS

ASPACE compta amb 250 professionals de diferents àmbits.

La nostra plantilla està formada per professionals de l’àmbit de la salut (metges de diferents especialitats, fisioterapeutes, logopedes, terapeutes ocupacionals, psicòlogues i treballadores socials), de l’àmbit pedagògic (mestres i educadors) i professionals no assistencials (administració, RRHH, informàtica, gestió, manteniment, neteja, etc).