Estructura Organitzativa

La Fundació Aspace Catalunya, en data 27 de desembre de 2017, va quedar inscrita al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb el número de registre 3043, fet que se'ns va comunicar el dia 12 de gener de 2018.

L'acord de transformació d'associació a fundació es va prendre per unanimitat a la passada assemblea extraordinària de socis celebrada a Barcelona, el passat dia 22 de juny de 2017. 

L'òrgan de govern de la Fundació és el Patronat, i està format pels següents membres i càrrecs, que es reuneixen amb una peridiocitat mínima trimestral per tal d'aprovar els comptes anuals i prendre decisions en benefici de la Fundació:

 • President d’honor: D. Jorge de Pallejá Ricart
 • President: Sr. Jordi Portella i Rebordosa. Contacte: president@aspace.cat
 • Vicepresident: Sra. Anna Aurell i Armengol
 • Vocal: Sr. Lluís Farrés i Cardoso
 • Vocal: Sr. Josep M. Roch i Llamas
 • Vocal: Sr. Carles Clua i Clua
 • Vocal: Sr. Marcel Carrera i Cortiella
 • Vocal: Dra. Concepció Mestres i Miralles
 • Vocal: Dr. Josep Ballester i Rosselló
 • Vocal: Dra. Anna Fornós i Barreras
 • Secretari i no patró: Dr. Carles Sanrama i Sánchez

Més informació

EQUIP DIRECTIU

L’Equip Directiu està format per les següents persones:

DIRECCIONS D'ÀREES ASSISTENCIALS

DIRECCIONS D'ÀREES NO ASSISTENCIALS

 • Direcció de Recursos Humans: Marta Borràs i Balmes
 • Direcció d'Administració i Finances: Albert Cantón Brizuela
 • Direcció del CET, qualitat i Delegada de Protecció de Dades: Yolanda Elipe López
 • Direcció de TIC: Paul Mussach Rodríguez

Tots ells formen part del Comitè de Direcció, òrgan consultiu coordinat i liderat pel Director General que marca les línies estratègiques a seguir, defineix objectius i avalua el grau d’acompliment d’aquests.

EQUIP DE PROFESSIONALS

La Fundació ASPACE Catalunya compta amb 266 professionals de diferents àmbits.

La nostra plantilla està formada per professionals de l’àmbit de la salut (metges de diferents especialitats, fisioterapeutes, logopedes, terapeutes ocupacionals, psicòlogues i treballadores socials), de l’àmbit pedagògic (mestres i educadors) i professionals no assistencials (administració, RRHH, informàtica, gestió, manteniment, neteja, etc).

225 treballadors tenen un perfil assistencial i 41 tenen un perfil no assistencial.

15 treballadors tenen alguna discapacitat, és a dir, el 6% de la plantilla, acomplint amb la LISMI, llei espanyola del 13/1982 de 7 de abril, que estableix per a les empreses públiques i privades, amb una plantilla superior a 50 treballadors, la obligació de contractar un nombre de treballadors amb discapacitat no inferior al 2%.