Estructura Organitzativa

En data 20 de desembre de 2017, ha quedat registrada al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya,  la Fundació Aspace Catalunya, amb el número de registre 3043, fet que ens ha estat comunicat el dia 12 de gener de 2018.

L'acord de transformació d'associació a fundació es va prendre per unanimitat a la passada assemblea extraordinària de socis celebrada a Barcelona, el passat dia 22 de juny de 2017. 

L'òrgan de govern de la Fundació és el Patronat, i està format pels membres que havien format part de la darrera Junta Directiva de l'Associació de Paràlisi Cerebral, amb els següents càrrecs:

 • President: Sr. Jordi Portella i Rebordosa
 • Vicepresident: Sra. Anna Aurell i Armengol
 • Vocal: Sr. Lluís Farrés i Cardoso
 • Vocal: Sr. Josep M. Roch i Llamas
 • Vocal: Sr. Carles Clua i Clua
 • Vocal: Sr. Marcel Carrera i Cortiella
 • Secretari i no patró: Sr. Carles Sanrama i Sánchez

EQUIP DIRECTIU

L’Equip Directiu està format per les següents persones:

 • Direcció General: Carles Sanrama i Sánchez
 • Direcció de Recursos Humans: Marta Borràs i Balmes
 • Direcció de Serveis de Salut: Elena Puigdevall i Grau
 • Direcció Pedagògica: Paqui Hernández García
 • Direcció de Serveis Comunitaris: Míriam Torrella i Raymond
 • Direcció d'Administració i Finances: Albert Cantón Brizuela
 • Direcció de Qualitat i Protecció de Dades: Yolanda Elipe López
 • Direcció de TIC: Paul Mussach Rodríguez

Tots ells formen part del Comitè de Direcció, òrgan consultiu coordinat i liderat pel Director General que marca les línies estratègiques a seguir, defineix objectius i avalua el grau d’acompliment d’aquests.

EQUIP DE PROFESSIONALS

ASPACE compta amb 274 professionals de diferents àmbits.

La nostra plantilla està formada per professionals de l’àmbit de la salut (metges de diferents especialitats, fisioterapeutes, logopedes, terapeutes ocupacionals, psicòlogues i treballadores socials), de l’àmbit pedagògic (mestres i educadors) i professionals no assistencials (administració, RRHH, informàtica, gestió, manteniment, neteja, etc).

231 traballadors tenen un perfil assistencial i 43 tenen un perfil no assistencial.