Memòria

En aquesta pàgina podeu descarregar les memòries anuals de la nostra institució.

Memòria 2016 - Versió en català
 
Memòria 2016 - Versió en castellà - Pròximament
 
 
A continuació podeu trobar enllaços a les memòries dels anys anteriors.
Doc. Adjunts:
Memòria 2009
Memòria 2010
Memòria 2011
Memòria 2012
Memoria 2013 - Versión castellana
Memòria 2013 - Versió en català
Memòria 2014 - Versió en català
Memoria 2014 - Versión castellana
Memòria 2015 - Versió en català
Informe d'auditoria de comptes anuals 2015
Memoria 2015 - Versión castellana
Memòria 2016 - Versió en català