Història

Les dues primeres dècades (1961-1981)

L’Associació de la Paràlisi Cerebral –ASPACE-, entitat sense ànim de lucre, es va fundar l’any 1961, i es va declarar com a  associació "benefico-social" l’any 1964 així com considerada d’utilitat pública l’any 1968.

ASPACE neix quan un grup de pares amb infants afectats per una paràlisi cerebral, decideix constituir-se com associació per promoure una cartera de serveis dedicades a la investigació, diagnòstic, tractaments, rehabilitació, educació, promoció i suport a les persones que presentessin una paràlisi cerebral o altres patologies del desenvolupament així com a les seves famílies.

Fruit de la tasca d'aquests pares i després d'un llarg camí recorregut, es va fundar el Centre Pilot Arcàngel Sant Gabriel i un servei de consulta externa específic per a persones amb paràlisi cerebral.

L’any 1964, ASPACE va impulsar la creació de l’Ambulatori Marc Aureli per a rehabilitació externa d’infants, joves i adults integrats en escoles ordinàries o d’educació especials, centres de teràpia ocupacional, etc.

En el següent any es posa en marxa la Secció de prevenció i tractament precoç, servei pioner a Espanya i tercer d’aquest tipus d’Europa.

L’any 1966 es crea l’escola d’educació especial ASPACE amb l’objectiu d’afavorir i estimular el desenvolupament global de totes les capacitats de l’infant amb necessitats educatives especials i aconseguir una major integració familiar i social. L’Escola està inscrita al registre de Centres de l’Administració Educativa i gaudeix d’un concert educatiu amb la Generalitat de Catalunya. Més tard, s’incorpora a l’escola la secció de maduració i teràpia Integral per als infants de 3 a 6 anys.

La tercera dècada (1981-1991)

Un cop aconseguits aquests èxits, ASPACE es va bolcar amb aquells membres del nostre col·lectiu que finalitzaven la seva etapa d'escolarització i no trobaven recursos idonis per continuar la seva socialització, per les seves dificultats per accedir al mercat laboral i a la inexistència d'itineraris alternatius. Per això el 1981 es posa en marxa el Centre Ocupacional d’Integració Social ASPACE Numància. El seu objectiu és la rehabilitació i maduració global de l’adolescent, estimulant les seves independències personals i socials.

L’any 1989 es crea una àrea d’esport adaptat per a promoure la pràctica de l’esport tant a infants, joves i adults que assisteixen a qualsevol dels seus centres i serveis. Els esports més practicats son la Boccia, Eslàlom, piscina, atletisme i futbol.

La quarta dècada (1992-2002)

I en el 1992 es crea el Servei d’Inserció laboral per afavorir la inclusió en el mercat laboral.

Mentrestant, la secció de Consulta Externa del Centre Pilot amplia el seu servei amb activitats de reeducació psicomotriu global i del llenguatge, de comunicació alternativa, informàtica adaptada, fisioteràpia de manteniment per a adults amb paràlisi cerebral i atenció psicològica a l’infant i a les seves famílies. En l'any 1997 es posa en funcionament el Servei d’atenció domiciliària de fisioteràpia, logopèdia i teràpia ocupacional.

En el mateix any també s’obre el Servei d’Atenció a la llar de fisioteràpia, logopèdia, i teràpia ocupacional a domicili per a donar tractament rehabilitador a persones adultes que requereixen tractament específic a la llar, i també s’inaugura el Servei d’ajuts Tècnics, el qual té com a finalitat millorar les capacitats de les persones que presenten qualsevol tipus de discapacitat motriu aplicant enginys electrònics, servint-se d’adaptacions mecàniques, d’elements ortopèdics o de les aportacions informàtiques.

En l’any 1998 s’inaugura el Centre de Teràpia Ocupacional ASPACE, situat al districte de Poblenou de Barcelona.

En l’any 1999 es crea el servei d’ASPACE llar amb la finalitat de donar una cobertura necessària per millorar l’autonomia i qualitat de vida i evitar o retardar l’internament a un centre residencial, proporcionant-los un suport a la llar. Aquest mateix any se li adjudica a ASPACE el Centre de Desenvolupament i Atenció precoç – CDIAP, al districte de Sants- Montjuic de Barcelona per atendre infants de 0 a 6 anys. Aquest servei està concertat amb la Generalitat de Catalunya.

La cinquena dècada (2002-2012)

Paral·lelament a l’augment de serveis, ASPACE també va ampliant el nombre de centres, i el 2003 es posa en funcionament un centre mixt d'integració social en un local cedit pel Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya a Badalona. El centre absorbeix l’anterior Centre Ocupacional d’Integració Social i amplia tant el nombre de places ocupacionals.

En l’any 2004, es crea el Centre de Recursos i Ajuts Tècnics ASPACE que absorbeix l’antic Servei d’ajuts tècnics. El servei promou l’autonomia personal i la integració social de les persones amb discapacitat a través de les tecnologies de suport, millorant els sistemes d’informació i accessibilitat de productes.

Per a les persones amb paràlisi cerebral que tenen dificultats per accedir al mercat laboral, l’any 2005 es crea el centre especial de treball – ASPACET, una iniciativa social que té com a objectiu formar i integrar laboralment a aquestes persones en l’àmbit del treball i facilitar en el futur la seva incorporació a l’empresa ordinària.

En aquest any es comença a gestar el nou projecte, un edifici al costat del Centre Pilot Arcàngel Sant Gabriel, que integrarà una residència, un centre diürn i un centre de teràpia Ocupacional, els serveis centrals, així com serveis de rehabilitació, esports, lleure i respir.

A partir de 2013

A finals de l’any 2013, després de molt esforç i dedicació, la construcció i adequació del Centre Integral Montjuïc es va poder completar. A principis de 2014 s'inicia l’activitat de rehabilitació, i l’activitat residencial i diürna a finals del mateix any ja que es va signar el contracte de gestió en règim de concert, del servei d’ocupació de places de residència per a persones amb paràlisi cerebral signat amb el Consorci de Serveis Socials de Barcelona.

A partir de 2017

Després d'un acord unànime en l'assemblea extraordinària de socis celebrada el dia 22 de juny de 2017, l'entitat es transforma d'associació a fundació.

En data 27 de desembre de 2017, queda inscrita al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la Fundació Aspace Catalunya, amb el número de registre 3043, fet que se'ns comunica el dia 12 de gener de 2018.