Història

El 1961 es funda l’Associació de la Paràlisi Cerebral, entitat sense ànim de lucre. Es va declarar com a  associació "benefico-social" l’any 1964 i considerada d’utilitat pública l’any 1968.

ASPACE neix quan un grup de pares amb infants afectats per una paràlisi cerebral, decideix constituir-se com associació per promoure una cartera de serveis dedicades a la investigació, diagnòstic, tractaments, rehabilitació, educació, promoció i suport a les persones que presentessin una paràlisi cerebral o altres patologies del desenvolupament així com a les seves famílies.

Fruit de la tasca d'aquestes famílies, es va fundar el Centre Pilot Arcàngel Sant Gabriel i un servei d’atenció ambulatòria específic per a persones amb paràlisi cerebral.

L’any 1964, ASPACE va impulsar la creació de l’Ambulatori Marc Aureli per a rehabilitació externa d’infants, joves i adults.

L’any 1965 es posa en marxa la Secció de prevenció i tractament precoç, servei pioner a Espanya i tercer d’aquest tipus d’Europa.

L’any 1966 es crea l’escola d’educació especial ASPACE amb l’objectiu d’afavorir i estimular el desenvolupament global de totes les capacitats de l’infant amb necessitats educatives especials i aconseguir una major integració familiar i social. L’Escola està inscrita al registre de Centres de l’Administració Educativa i gaudeix d’un concert educatiu amb la Generalitat de Catalunya. Més tard, s’incorpora a l’escola la secció de maduració i teràpia Integral per als infants de 3 a 6 anys.

El 1981 es posa en marxa el Centre Ocupacional d’Integració Social ASPACE Numància. El seu objectiu és la rehabilitació i maduració global de l’adolescent, estimulant les seves capacitats personals i socials.

L’any 1989 es crea l’àrea d’esport adaptat per promoure la pràctica de l’esport en infants, joves i adults.

El 1992 es crea el Servei d’Inserció laboral per afavorir la inclusió en el mercat laboral.

L’àrea d’Atenció ambulatòria del Centre Pilot amplia el seu servei amb activitats de reeducació psicomotriu global i del llenguatge, de comunicació alternativa, informàtica adaptada, fisioteràpia de manteniment per a adults amb paràlisi cerebral i atenció psicològica a l’infant i a les seves famílies; i l'any 1997 es posa en funcionament el Servei d’atenció domiciliària de fisioteràpia, logopèdia i teràpia ocupacional.

El mateix 1997 també s’obre el Servei d’Atenció a la llar de fisioteràpia, logopèdia, i teràpia ocupacional a domicili per a donar tractament rehabilitador a persones adultes que requereixen tractament específic a la llar, i també s’inaugura el Servei d’ajuts Tècnics, el qual té com a finalitat millorar les capacitats de les persones que presenten qualsevol tipus de discapacitat motriu aplicant enginys electrònics, servint-se d’adaptacions mecàniques, d’elements ortopèdics o de les aportacions informàtiques.

L’any 1998 s’inaugura el Centre de Teràpia Ocupacional de Poblenou.

L’any 1999 es crea el servei d’ASPACE llar amb la finalitat de donar una cobertura necessària per millorar l’autonomia i qualitat de vida i evitar o retardar l’ingrés  a un centre residencial, proporcionant-los un suport a la llar.

El mateix 1999, se li adjudica a ASPACE el Centre de Desenvolupament i Atenció precoç – CDIAP, al districte de Sants- Montjuïc de Barcelona per atendre infants de 0 a 6 anys. Aquest servei està concertat amb el Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.

L’any  2003 es posa en funcionament el Centre de Teràpia Ocupacional i integració social de Badalona en un local cedit pel Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya. El centre absorbeix l’anterior Centre Ocupacional d’Integració Social de Numància i amplia el nombre de places ocupacionals.

L’any 2004, es crea el Centre de Recursos i Tecnologia de Suport (CRA) que absorbeix l’antic Servei d’ajuts tècnics. El servei promou l’autonomia personal i la integració social de les persones amb discapacitat a través de les tecnologies de suport, millorant els sistemes d’informació i accessibilitat de productes.

L’any 2005 es crea el centre especial de treball – ASPACET, una iniciativa social que té com a objectiu formar i integrar laboralment persones amb paràlisi cerebral que tenen dificultat per accedir al mercat laboral ordinari.

El 2006 es comença a gestar el nou projecte, un nou edifici que integrarà una residència i un centre de dia i ocupacional. El 2009 es posa la primera pedra d’aquest nou projecte.

A finals de l’any 2013, després de molt esforç i dedicació, la construcció i adequació del Centre Integral Montjuïc es va poder completar. A principis de 2014 s'inicia l’activitat de rehabilitació, i l’activitat residencial i diürna a finals del mateix any ja que es va signar el contracte de gestió en règim de concert, del servei d’ocupació de places de residència per a persones amb paràlisi cerebral signat amb el Consorci de Serveis Socials de Barcelona.

Després d'un acord unànime en l'assemblea extraordinària de socis celebrada el dia 22 de juny de 2017, l'entitat es transforma d'associació a fundació. En data 27 de desembre de 2017, queda inscrita al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la Fundació Aspace Catalunya, amb el número de registre 3043, fet que se'ns comunica el dia 12 de gener de 2018.

El mateix 2018 s’obre el Centre de Rehabilitació Marc Aureli, ubicat al local de Marc Aureli amb la finalitat de ser més accessibles a més població amb paràlisi cerebral i patologies del desenvolupament.