Misió, visió, valors

Qui som

La Fundació Aspace Catalunya és una entitat sense ànim de lucre fundada l’any 1961 per un grup de pares amb la missió d’atendre a les persones afectades per paràlisi cerebral amb un model assistencial innovador que ja integrava la multidisciplinarietat en el tractament i rehabilitació de la persona.

Missió

La raó de ser de la Fundació, entitat sense ànim de lucre, és l'atenció integral a les persones amb paràlisi cerebral i altres patologies del desenvolupament, així com a les seves famílies. Aquesta atenció té un caràcter multidisciplinari i abasta els àmbits de la salut, educatiu i social, al llarg del cicle vital de les persones ateses, oferint una cartera de serveis ajustada a les necessitats de les persones i a criteris de sostenibilitat.

ASPACE desenvolupa la seva activitat amb vocació de millora contínua i d'innovació, que inclou l'activitat docent.

Visió

Volem que ASPACE sigui una entitat de referència en l'atenció a persones amb paràlisi cerebral, en la formació dels professionals i en l'experiència, qualitat i excel·lència de servei.

Valors

  • PROFESSIONALITAT

Donem el millor de nosaltres mateixos, cercant les solucions més adequades.
Tenim en compte l’eficiència dels recursos disponibles per oferir la màxima qualitat en els serveis.
Som part d’un equip i treballem en cooperació amb els altres.
Assumim les conseqüències dels propis actes i de les pròpies actituds.

  • INTEGRITAT

Actuem de manera sincera, honesta i en harmonia amb els nostres principis.
Fomentem la transparència en la gestió com a responsables de la tasca pública que desenvolupem al servei de la població.

  • RESPECTE

Acceptem totes les persones i les tractem amb equitat i dignitat.
Valorem la feina de tots els professionals i els ajudem a millorar.
Facilitem que els usuaris i les seves famílies puguin prendre decisions i actuar de forma autònoma.

  • EXCEL·LÈNCIA

Treballem perquè Aspace destaqui i sigui reconeguda com a referent en la promoció del benestar físic, emocional i social de les persones amb paràlisi cerebral.

  • CREATIVITAT

Estem oberts a les idees i promocionem solucions originals i innovadores.
Allà on es pot millorar, explorem, provem, intentem… Som flexibles i ens adaptem a les noves situacions i canvis en l’entorn.

 

Valors d'ASPACE (PDF)