Fes-te voluntari

En l'actualitat col·laboren amb nosaltres 67 voluntaris en tots els nostres serveis. El voluntariat té un paper central en les nostres activitats. Per ser voluntari / a de la nostra entitat només cal:

  • Tenir més de 18 anys.
  • Tenir responsabilitat i compromís per al desenvolupament de l'activitat voluntària.
  • Disposar de temps suficient.
  • Tenir una actitud positiva, oberta i compromesa.
  • Tenir un coneixement bàsic de la paràlisi cerebral o està disposat a fer una formació bàsica.

Si vols fer-te voluntari / a de la nostra entitat envia'ns el teu currículum a: voluntariatcv@aspace.cat o truca al 93.200.25.34 i pregunta per Bianca Palmisano.

Per a més informació, pots consultar el nostre Pla de Voluntariat.

 

Avís legal

La Fundació Aspace Catalunya (en endavant "ASPACE”), en compliment de les estipulacions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), li informa que les dades que vostè facilita a través del correu electrònic "lleure@aspace.cat" quedaran incorporades en els fitxers informatitzats propietat d’ASPACE, degudament inscrits en el Registre General de Protecció de Dades, la finalitat del qual és la de gestionar l’alta de les persones que han introduït dades personals en l’apartat “fes-te voluntari” de la web corporativa ‘www.aspace.cat’ per tal de tenir-les en compte per a la gestió del voluntariat d’ASPACE.

Amb l'enviament del currículum, l’interessat atorga el seu consentiment per a que ASPACE pugui disposar de les seves dades personals per a la finalitat abans exposada. No obstant això, i d’acord amb l’article 6 de la LOPD, l’interessat pot revocar, prèvia sol·licitud justificada, el seu consentiment per al tractament de les dades personals facilitades. Per exercitar aquest dret, és precís que la persona interessada s’adreci per escrit mitjançant correu certificat a C. Tres Pins, 31, 08038 Barcelona, indicant la referència LOPD Direcció de Recursos Humans aportant documentació acreditativa de la seva identitat.

ASPACE garanteix que tractarà confidencialment les seves dades personals, evitant l’accés a aquestes dades per part de tercers no autoritzats. Les dades facilitades no seran utilitzades per a d’altres usos que no siguin estrictament els descrits amb anterioritat. Igualment, ASPACE, en compliment de l’article 5 de la LOPD, li informa que en qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició respecte de les dades facilitades. En aquest supòsit, l’interessat haurà de fer arribar la seva reclamació al responsable del fitxer (Cap de Recursos Humans; C. Tres Pins, 31 08038 Barcelona, indicant la referència LOPD Direcció de Recursos Humans) mitjançant correu certificat. L’afectat haurà d’aportar documentació acreditativa de la seva identitat.

Amb la tramesa de les meves dades personals, atorgo el meu consentiment per a que siguin tractades per ASPACE, per a la finalitat descrita.