PROJECTE DE LES ESCOLES+SOSTENIBLES PEL CURS 2022-23

VESTIM DE VERD L’ESCOLA!!!

Amb el  projecte d’aquest curs  volem fer un pas més enllà amb els nostres alumnes per enverdir els patis de l’escola i a la vegada continuar amb les bones pràctiques sostenibles de: separar els residus, aprofitar les deixalles reutilitzables, compostar la matèria orgànica i continuar cultivant els nostres horts.

D’aquesta manera volem que la comunitat educativa agafi hàbits sostenibles per cuidar i millorar el nostre planeta.

Els objectius d’aprenentatge per aquest curs són:

 1. Reconvertir l’espai de l’hort a terra en una zona de taules de cultiu i recipients.
 2. Introduir l’activitat de l’hort en recipients per als alumnes d’infantil i cicle inicial de primària.
 3. Continuar l’activitat de l’hort amb la resta d’alumnes.
 4. Continuar la recollida de matèria orgànica per al compostatge i muntar un segon compostador.
 5. Mantenir els espais verds del pati i vestir-ne de nous.
 6. Reduir el volum de residus que generem.
 7. Continuar la recollida selectiva de residus.
 8. Potenciar propostes relacionades amb la sostenibilitat.
 9. Fer difusió de les activitats realitzades.
 10. Potenciar la participació de les famílies i dels professionals de l’escola i de l’hospital de dia.
 11. Fer xarxa mitjançant l’intercanviï d’experiències amb altres col·lectius i entitats.

Les millores que volem aconseguir en aquest projecte són:

 • Fer més accessible l’accés a les activitats d’hort reconvertint l’espai de l’hort a terra en zona de taules de cultiu i recipients.
 • Augmentar la participació dels alumnes  d’infantil i primària en les activitats d’hort.
 • Augmentar el volum de compost afegint un segon compostador.
 • Augmentar la quantitat de verd a l’escola mantenint els espais que ja tenim i vestint-ne de nous.
 • Continuar reduint la quantitat de paper i d’envasos d’un sol ús.
 • Augmentar el nombre de grups classe que formin part de la Brigada Verda.
 • Augmentar el nombre de propostes per part de la resta de professionals del centre que tinguin a veure amb accions mediambientals.
 • Augmentar la difusió de les nostres activitats mitjançant el taulell informatiu, el blog de l’escola i el correu específic d’E+S.
 • Fer xarxa amb altres centres i entitats compartint activitats i experiències.

Iniciar la modalitat d’intercanvi aprenentatge-servei amb algun centre educatiu de cicles formatius o centre especial de treball de jardineria per enverdir les grades de formigó del pati de l’escola.

 

Categoria:
Escoles+sostenibles