PROJECTE DE LES ESCOLES+SOSTENIBLES PEL CURS 2021-22

Aquest curs escolar tornem a realitzar un Projecte Anual de Millora per tal  de fer camí cap a la sostenibilitat. 

Els objectius d’aprenentatge per aquest curs són:

 1. Incorporar a l’activitat d’hort a terra els alumnes d’Educació Infantil i Cicle Inicial de Primària.
 2. Introduir l’activitat d’hort en recipients per als alumnes de secundària, de manera que sigui més accessible per ells.
 3. Continuar la recollida de matèria orgànica per al compostatge.
 4. Repensar nous espais verds al pati de l’escola i mantenir els ja existents.
 5. Reduir la quantitat de residus que es generen a l’escola.
 6. Continuar la recollida selectiva de residus.
 7. Recollir les aigües pluvials.
 8. Potenciar activitats relacionades amb la sostenibilitat.
 9. Fer difusió de les activitats realitzades.
 10. Augmentar la participació de les famílies i dels professionals de l’escola.
 11. Reiniciar el programa d’intercanvis d’experiències amb altres col·lectius i entitats.

Les accions més rellevants que ens proposat són:

 1. Incorporar a l’activitat d’hort a terra els alumnes d’Educació Infantil i Cicle Inicial de Primària.
 • Els grups classe d’infantil i cicle Inicial faran l’activitat d’hort a terra.
 • · Els alumnes de secundària, que fins ara feien aquesta activitat, els orientaran.

Introduir l’activitat d’hort en recipients per als alumnes de secundària, de manera que sigui més accessible per ells. ·

 • El grup, que fins aquest curs, feia l’hort a terra, ho passarà a fer amb recipients, per tal d’adaptar l’activitat a les seves competències.

Continuar la recollida de matèria orgànica per al compostatge.

 •  Mantenir dos compostadors actius: obrir un la tardor i l’altre a la primavera.

Repensar nous espais verds al pati de l’escola i mantenir els ja existents.

 • Mantenir el racó de les aromàtiques durant tot el curs.
 • Crear nous espais verds d’enfiladisses en recipients al pati de ciment..
 • Continuar tenint plantes amb flors en testos a les portes de les aules del pati gran.
 • Mantenir i tenir cura dels arbres fruiters.
 • Demanar compost, mulch i plantes al viver Tres Pins.

Reduir la quantitat de residus que es generen a l’escola.

 • Conscienciar als professionals de la importància de generar el mínim de residus possible.
 • Fer extensiu a totes les comunicacions amb les famílies l’ús del correu electrònic o l’agenda.
 • Continuar reduint el nombre d’envasos d’un sol ús al servei de menjador.
 • Conscienciar als professionals de l’escola del benefici d’utilitzar càpsules de cafè compostables.
 • Incorporar els nous alumnes i professionals a l’hàbit de portar un embolcall sostenible amb l’esmorzar.

Continuar la recollida selectiva de residus.

 • Augmentar el nombre d’alumnes de la BRIGADA VERDA.
 • Continuar amb la recollida selectiva de residus: paper, envasos i plàstic, orgànica, gots i càpsules biodegradables i piles.
 • Continuar la campanya NO A L’ALUMINI. · Sol·licitar dues visites al PVME.
 • Visitar el PVZ del barri de Sants Montjüic.

Recollir les aigües pluvials.

 • Recollir informació per fer un dipòsit per recollir l’aigua de la pluja.
 • Construir la infraestructura per recollir les aigües pluvials.
 • Mantenir en condicions higièniques el dipòsit.

Potenciar activitats relacionades amb la sostenibilitat.

 • Realitzar sortides escolar relacionades amb el projecte.
 • Programar les festes de la tardor i de la primavera amb objectius i activitats relacionades amb el projecte.

Fer difusió de les activitats realitzades.

 • Presentar el projecte a tota la comunitat educativa.
 • Publicar de forma periòdica notícies al blog de l’escola.
 • Enviar el butlletí d’E+S a la comunitat educativa.
 • Publicar en el butlletí d’E+S alguna de les activitats realitzades al llarg del curs.
 • Penjar en el taulell de l’escola d’E+S les activitats més rellevants.

Augmentar la participació de les famílies i dels professionals de l’escola.

 • Crear un correu electrònic exclusiu d’E+S per facilitar la comunicació a tota la comunitat educativa.
 •  Augmentar el nombre de famílies i professionals de l’escola que participin en la visita del PVME i en el projecte d’esmorzars+saludables.
 • Consensuar amb el claustre i els professionals de l’escola quines activitats s’han de programar i com s’han de dur a terme.

Reiniciar el programa d’intercanvis d’experiències amb altres col·lectius i entitats.

 • Recuperar les relacions i les activitats amb altres entitats i escoles.
 • Continuar formant part de la taula educativa del pla comunitari de Poble Sec, participant en el projecte " A l'escola fem salut".
 • Continuar participant en jornades i seminaris d’intercanvi d’experiències referents al projecte.

Categoria:
Escoles+sostenibles