Els contes sensorials a l’escola

A l’escola apropem els contes de manera vivencial i experimental als nostres alumnes.

Els contes sensorials són una eina d’aprenentatge dissenyada per estimular i desenvolupar els sentits dels nens i nenes. Aquests contes s’expliquen tenint en compte la globalitat de l’alumne. Poden incloure diferents experiències sensorials de tipus somàtic, vibratòria, tàctil, visual, auditiva, olfactòria i gustativa. D’aquesta forma, facilitem als alumnes a accedir al relat del conte, desenvolupar habilitats sensorials, cognitives i lingüístiques a la vegada que gaudeixen d’una experiència divertida i interactiva.

A la nostra escola, les logopedes, juntament amb altres professionals de l’equip, treballem en l’elaboració i adaptació d’aquests contes. Els adaptem tenint en compte les necessitats específiques de cada aula i els objectius que volem treballar. Per exemple, en els alumnes usuaris de SAAC introduïm paraules claus de la història en pictogrames.

Durant el desenvolupament de l’activitat és important explicar el conte amb calma, mostrant cada estímul sense pressa i donant opció a què l’alumne pugui accedir respectant el seu temps de resposta. Alhora, potenciem l’estimulació del llenguatge tant en l'àmbit expressiu com comprensiu.

És una activitat que es realitza al llarg d’unes setmanes seguides, ja que això ens ajuda a treballar l’anticipació, la memòria i l’atenció.

Els contes sensorials són una gran activitat que a l’escola ens agrada molt!! 

Categoria:
Notícies