Setembre, inici del grup F amb força!

L'inici del curs al grup F ha començat amb força i ganes de divertir-se. El penjat és un joc divertit, en el que podem participar tot el grup.

El grup F ha iniciat el mes de setembre amb força i treballant d'una manera divertida.

Hem començat a jugar al penjat, fent memòria amb el vocabulari del curs passat que es treballa en les diferents àrees. Paraules d'ús habitual de classe i del seu entorn.

La pissarra digital és una eina que afavoreix escriure en un espai ampli. També utilitzem les pissarres individuals de cadascú per utilitzar diferents suports.

És un joc divertit que fomenta la participació de tot el grup i es treballa el respecte del torn dels companys.

Categoria:
Notícies